17 oktober: Globals Goals in Utrechtse Bieb

De Sustainable Global Goals (SDG's) zijn 17 doelen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling. Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan deze 17 doelen. Ze hebben toegezegd dat ze zich tot 2030 zullen inzetten op onder andere het uitbannen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen.

De Global Goals richten zich op wat we hier kunnen doen: hier & daar. Op 17 oktober staat de bibliotheek stil bij deze Global Goals.

Lees er hier meer over.

bloksysteem 17 SDG's

Neem contact op