Zwerfafvaleducatie Eindhoven

Stichting Technotrend verzorgt in 2021 op basisscholen in Eindhoven een lesprogramma over zwerfafval. In het lesprogramma wordt aandacht besteed aan de circulaire economie en hoe de leerling ook zelf daaraan kan bijdragen. Hierbij worden actuele voorbeelden uit Eindhoven gegeven en wordt uitgegaan van het ‘’Afval is grondstof’’-principe. Leerlingen krijgen hierbij praktische voorbeelden en worden gestimuleerd dit te verbinden aan de eigen ervaringen en gedrag. In de workshop leren kinderen hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen en hoe afval kan dienen grondstof voor nieuw artikelen.

Het programma wordt in het voorjaar en in het najaar aangeboden.

Het lesprogramma omvat praktische elementen en doe-opdrachten waarbij leerlingen de omgeving doelbewust gaan betrekken en afvalproblemen in de buurt gaan aanpakken. Waar mogelijk worden de praktische acties in de schoolomgeving georganiseerd in samenwerking met lokale partners zoals Adopteer een Straat, CURE en de gemeente. Ook worden ouders betrokken bij opschoonacties en het bezoeken van tentoonstellingen.

Doelstelling

Het doel van het programma is het bereiken van een groter bewustzijn en een positieve gedragsverandering onder leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen. Dit bewustzijn uit zich in een gevoel van verantwoordelijkheid voor de leefomgeving, een groter bewustzijn van grondstoffen en van het effect van zwerfafval op de leefomgeving en verbeterde afvalscheiding.

Gemeentelijk beleid

Gemeente Eindhoven wil jongeren in Eindhoven bewust maken van de noodzaak om afval op staat te verminderen en het belang van het gescheiden inleveren van afval. De gemeente heeft de ambitie om afvaleducatie structureel op scholen in te bedden, de samenwerking tussen lokale partijen die afval aanpakken te versterken en ook inwoners in de omgeving van scholen te bereiken en te betrekken bij het zorgen voor een schone en afvalvrije samenleving.

Meer informatie: Jurgen Tielbeke

zwerfafval

Neem contact op