YETI-project, derde jaar

In het derde jaar van het YETI-project - van september 2024-juni 2025 - bundelen de samenwerkingspartners de beste, meest effectief gebleken oefeningen die in de eerste twee jaar zijn ontwikkeld en getest in een lesprogramma. Het Nederlandse programma zal in ieder geval challenge based worden opgezet, met een externe casushouder/opdrachtgever omdat dit goed blijkt te werken. Het programma wordt samengesteld uit 3 toolkits:

  1. voor leerlingen een toolkit met al het materiaal dat ze nodig hebben om dit lesprogramma uit te voeren
  2. voor docenten een lesprogramma om dit programma te kunnen begeleiden, uiteraard inclusief de leerlingentoolkit
  3. voor organisaties die dit programma ook willen aanbieden een toolkit waarmee ze het kunnen organiseren bij belangstellende scholen.

De tweede prioriteit omvat het schrijven van een onderzoekrapport waarin de ervaringen van dit project worden vastgelegd, het verder ontwikkelen van de effectiviteit van de oefeningen en het zo breed mogelijk verspreiden van het afgeronde lesprogramma.

De partners zullen zich meer richten op citizen science: onderzoek naar het vergroenen van de eigen buurt op het gebied van luchtkwaliteit en hittestress. logo YETI

Het YETI-project

Het YETI-project loopt van 2022 - 2025. De centrale vraag is: Hoe kunnen we het Young Innovators programma inzetten om burgerparticipatie in de energietransitie te bevorderen? Stichting Technotrend werkt in dit project samen met de partners 2811 (Berlijn, Duitsland), CleanTech (Sofia, Bulgaria), en Universidad Politécnica de Madrid (Madrid, Spanje). 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door

logo Erasmus plus

 

leerlingen werken aan een laptop in een klas

Neem contact op