Woudenberg van de Toekomst

Basisschoolleerlingen in Woudenberg denken in dit project na over hun toekomst. Het lespakket Wijk van de Toekomst bestaat uit een lessenreeks waarin leerlingen het Woudenberg van de toekomst bouwen. In deze uitvoering van het lespakket leggen we specifiek nadruk op de overgang naar duurzame energie en energiebesparing. Onze aanpak draagt bij aan het betrekken van jongeren bij maatschappelijke uitdagingen en biedt mogelijkheden om energiearmoede aan te pakken. 

We voeren dit project uit in het najaar van 2024. 

Doelen

  1. De leerlingen actief te betrekken bij de energietransitie.
  2. Leerlingen, hun ouders en andere bewoners van Woudenberg meer bewust maken van het belang van energiebesparing en de rol die zij hierin kunnen spelen. 
  3. Actieve hoop te genereren door de leerlingen te betrekken bij het vormgeven van hun toekomst. Ze worden aangemoedigd om positieve veranderingen te omarmen en actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Lesinhoud

Het lespakket bestaat uit 5 lessen van 90 minuten waarin de leerlingen met verschillende activiteiten hun eigen ideale wijk en leefomgeving ontwerpen. Tijdens de lessen behandelen we thema’s zoals toekomstdenken, systeemdenken, energie en klimaatangst. 

Doelgroep

  • leerlingen van groep 7 en 8 van 5 basisscholen in Woudenberg, in totaal 300-350 leerlingen.
  • ouders en docenten van deze leerlingen betrekken we actief bij het programma. 

We willen graag zoveel mogelijk leerlingen en bewoners in de gemeente Woudenberg bereiken en hen stimuleren na te denken over energiebesparing. 

 

gemeentehuis Woudenberg

Neem contact op