Vmbo-leerlingen Arnhem gaan bewust besparen

In het project Bewust Besparen leren vmbo-leerlingen van 20 Arnhemse scholen hoe ze energie kunnen besparen. Voor elke jaarlaag hebben Stichting Technotrend en JMA in opdracht van STO Arnhem een lessenreeks van ongeveer 10 lessen samengesteld.

stroommeterDoor techniek in het onderwijs te integreren en vanuit de nieuwsgierigheid en verwondering les te geven, stimuleren we samen met Stichting Technotrend interesse van leerlingen in duurzame technieken, circulaire economie, energietransitie en energiebesparende maatregelen. Met het lesprogramma bieden we leerlingen actuele kennis en praktijkervaring vanuit verschillende duurzaamheidsprojecten. De leerlingen krijgen bij de zoektocht naar de mogelijkheden om een duurzame samenleving te ontwikkelen niet alleen inzicht maar ook vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben. Hierbij ontdekken ze tegelijk hun eigen talenten.  

energieboxDe leerlingen leren eerst over het klimaat en de opwarming van de aarde. Daarna gaan de lessen over de energietransitie in Nederland en over energiebesparende maatregelen. Hierin gaan de leerlingen creatief aan de slag met verschillende praktische opdrachten. Elk klas krijgt een leskist met verschillende voorwerpen en materialen waarbij de leerlingen bijv. energiemetingen uitvoeren met tweedehands elektrische apparaten. Ze maken ook kennis met de producten uit de Energiebox. De bedoeling van deze opdrachten is om leerlingen bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen om de klimaatverandering te beperken en hoe ze kunnen bijdragen aan de energietransitie. De tweedeklassers gaan zelf een energiespel bedenken en maken. Als dat klaar is, worden hun ouders op school uitgenodigd om het spel te spelen. Vierdeklassers krijgen een challenge om het best geïsoleerde huis te bedenken en dat als maquette ook nog zelf te bouwen.

De lessenreeksen zijn in het najaar van 2022 ontwikkeld. Voor docenten biedt Stichting Technotrend desgewenst nog een korte online introductie aan op de lessenreeks. De meeste scholen beginnen na de kerstvakantie met het geven van de lessen.

Dit project is mogelijk door Sterk Techniek Onderwijs Arnhem.

logo STO

leskist energiebesparing

Neem contact op