Toffe prullenbakken 2.0, Rozemarn

In het voorjaar van 2021 voert Stichting Technotrend het project Toffe Prullenbakken 2.0 uit op basisschool de Rozemarn in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost. Het lesprogramma bestaat uit vier gastlessen over zwerfafval, plastic soep en afval scheiden. Na de lessen gaan de leerlingen 20 toffe prullenbakken van woningcorporatie Rochdale pimpen in workshops die worden gegeven door kunstenaars van Neverneverland. De resultaten worden samen met de gemeente en de woningcorporatie onthuld en gepresenteerd.

Het doel van dit project en de bijbehorende lessen is om de leerlingen meer bewust te maken van het afvalprobleem en te leren en motiveren om goed met afval om te gaan. Deze thematiek sluit aan bij de doelstellingen van basisschool de Rozemarn mbt burgerschap: gezamenlijk zorgen voor een schone, duurzame wijk.

Over de uitvoerders

Stichting Technotrend voert dit project uit samen met projectpartners kunstenaarscollectief Neverneverland en woningcorporatie Rochdale.

Stichting Neverneverland is een kunstenaarscollectief dat ruimte biedt aan lokale beginnende kunstenaars. In schooljaar 2018 – 2019 heeft Stichting Technotrend samen met Neverneverland een eerste Toffe-Prullenbakkenproject uitgevoerd op basisschool de Achtsprong. Hierbij heeft Neverneverland het ontwerp van de prullenbakken verzorgd en de ‘pimp’ workshops met de leerlingen vormgegeven.

Woningcorporatie Rochdale biedt woningen voor mensen met een laag inkomen. Rochdale heeft als doelstelling meer ruimte te willen geven aan initiatieven om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. Voor dit project stelt Rochdale de prullenbakken ter beschikking die geplaatst kunnen worden in haar flats in de H-buurt.

toffe prullenbak

Neem contact op