Statutenwijziging: Raad van Toezicht en Bestuur

In juni 2021 heeft het bestuur van Stichting Technotrend een statutenwijziging goedgekeurd. Hierdoor is een Raad van Toezicht ingesteld. Als leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd:

  • Hans Hoving (voorzitter)
  • Ilse Draaisma
  • Ingrid Kloosterman
  • Arie de Bruin
  • Joost van Klink

De Raad van Toezicht heeft twee directeur-bestuurders benoemd. Dat zijn Patrick van der Hofstad en Jesper Coeleveld. De directeur-bestuurders hebben de dagelijkse leiding van Stichting Technotrend.

Neem contact op