Samen besparen in Amsterdam Zuidoost

In het project samen besparen leren kinderen hoe ze energie kunnen besparen terwijl ze bouwen aan hun wijk van de toekomst. Leerlingen van basisscholen bouwen hun wijk in Amsterdam Zuidoost na, maar dan die van de toekomst. Ze bouwen en onderzoeken in verschillende activiteiten en leren hierin over duurzaamheid, met de focus op de energietransitie en energiebesparing. We betrekken leerlingen, ouders en wijkinitiatief de Groene HUB bij deze activiteiten om een echte verbinding met de wijk te creëren.

Deze lessenreeks geven we in april en mei 2024. 

Lesinhoud

Het lespakket bestaat uit 4 lessen van 60 minuten. In deze lessen vragen we de leerlingen om na te denken over de toekomst en te proberen er een voorstelling van te maken door te kijken naar het verleden. We besteden aandacht aan energie besparen in huis. We nodigen wijkinitiatief de Groene HUB uit om te vertellen over de QuickFix brigade. Verder leren de kinderen over duurzame energie door zelf een elektrisch circuit met een zonnecel of een windmolentje te bouwen. We sluiten af met een reflectieles op hun wijk en de toekomst: hoe kijken ze er nu tegenaan? 

Doelen

  • samenwerking tussen diverse initiatieven in de wijk te onderzoeken
  • via basisscholen/leerlingen buurtbewoners te betrekken
  • bewustwording en enthousiast maken over de energietransitie en
  • bestrijding van energiearmoede.

QuickFix-Brigade

De QuickFix-brigade is een gratis service voor buurtbewoners. De brigade komt bij families/gezinnen langs om te kijken welke eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woning kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens komen medewerkers van de brigade deze werkzaamheden in overleg bij de families uitvoeren. 
 

veelkleurige maquette van een wijk met gebouwen en windmolens

Neem contact op