Routekaart op de Bijenkorf Eindhoven

Op jenaplan-basisschool de Bijenkorf in Eindhoven begeleiden we een visietraject. Aan de hand van de Routekaart voor Duurzaam Onderwijs begeleiden wij deze school naar een visie en strategie voor een duurzame Bijenkorf. Het traject loopt van begin december 2021 tot eind maart 2022.

Een stuurgroep bestaande uit leerlingen, ouders, docenten en schoolleider doorlopen de stappen van deze Routekaart. Op enkele ijkpunten worden er ook sessies met het gehele docententeam georganiseerd.
Tijdens de sessies met de stuurgroep wordt samen gepraat en gewerkt aan de eerste opzet van een visie op duurzaamheid voor de Bijenkorf. Hierin wordt een parallelprogramma gefaciliteerd voor de leerlingen uit de leerlingenraad die op hun eigen manier met deze onderwerpen aan de slag gaan.

Routekaart Duurzaam Onderwijs

De Routekaart voor Duurzaam Onderwijs is een tool voor schoolleiders en docenten, ontwikkeld door een aantal leden van Leren voor Morgen, onder leiding van Stichting Technotrend, vanuit de wens om bij te dragen aan verdere verankering van duurzaamheid in het onderwijs. De routekaart is evidence informed opgezet. We onderscheiden modellen (wetenschappelijk onderbouwd met bronverwijzing) en eigen ervaringen die we weergeven in tips en tricks.

routekaart op mobiel

Neem contact op