Repair café in de Bijlmer, voorjaar 2022

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om het (samen) repareren van apparaten en andere spullen, georganiseerd op buurtniveau. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee, in het Repair Café gaan ze samen met de lokale deskundigen aan de slag. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zo veel mogelijke reparaties uit te voeren.

Nederlanders gooien ontzettend veel spullen weg, terwijl veel ervan gerepareerd zou kunnen worden. Dit project heeft het doel om bij te dragen aan het verkleinen van de afvalberg, minder consumeren en daardoor een lagere impact op het milieu en de portemonnee, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie in de wijk. Het initiatief levert ook een bijdrage aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden in de wijk.

Bij een vorig project van Stichting Technotrend met basisschool De Rozemarn in 2019 bleek dat er in de wijk behoefte was aan een Repair Café. Dit project is ook in 2021 al uitgevoerd.

In de Bijlmer

Het project in de Bijlmer bestaat uit:

 • BuurtWerkKamer de Handreiking organiseert het Repair Café. In het Repair Café kunnen mensen tegen materiaalkosten en een vrijwillige eigen bijdrage kapotte spullen laten repareren. Tevens wordt er een klusdienst aan huis ontwikkeld, waarbij een korting geldt voor bewoners met een stadspas.
 • Stichting Technotrend zorgt voor bekendmaking en extra deelnemers via basisscholen. Via activiteiten op de scholen worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de diensten van de BuurtWerkKamer. Het project levert tevens een bijdrage aan de invulling van het onderwijs m.b.t. burgerschap, techniek, afval en hergebruik.
 • Na evaluatie van het project volgt opschaling.

Dit idee sluit aan bij initiatieven die al georganiseerd worden door buurtwerkkamers.

Doelstellingen

 • De uitbouw van de donut-deal Amsterdam Zuidoost ondersteunen, mede door samenwerking met andere donut-deal partners, te weten de 'Groene Hub’, de ‘Quick Fix-brigade’ en de energiecoaches van !WOON.
 • Participatie in de wijk en het stadsdeel laten toenemen; deelnemers starten in hun eigen, vertrouwde buurt en kunnen doorgroeien. Lokale bewoners doen werkervaring op en leren meer over repareren en klussen in huis, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt.
 • Bijdragen aan doelstellingen ontwikkelbuurten: verbetering voorzieningen en leefbaarheid, verbetering sociaal economische positie van bewoners.
 • Bijdragen aan milieudoelstellingen: hergebruik stimuleren wat tevens leidt tot lagere kosten.
 • Bijdragen aan het wetenschap- en techniekonderwijs en de thema’s burgerschap en duurzaamheid op De Rozemarn.
 • Testen en evalueren van het Repair Café, als voorbereiding op opschaling naar een breder aanbod aan activiteiten en een groter bereik.
 • Samenwerken met andere buurtwerkkamers en scholen in de wijk, waarbij elke buurtwerkkamer eigen projecten heeft, die in samenhang de donut-deal versterken:

        ◦ Buurtwerkkamer Geuzennest: Pieter Jelles Troelstraschool en De Timotheusschool
        ◦ Buurtwerkkamer Samen Sterk: de Bijlmerhorst en Islamitische Basisschool As-Soeffah
        ◦ Buurtwerkkamer MultiBron: Basisschool Klaverblad
        ◦ Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra i.s.m. De Groene Hub: OBS Holendrecht, de Morgensterschool.

Activiteiten

Bij alle activiteiten worden de overheidsregels over COVID-19 gerespecteerd.

 • Buurtwerkkamer de Handreiking richt een ruimte in tot repair café met onder meer klusmaterialen (o.a. via stichting Gered Gereedschap).
 • 5 x een avondcursus tot klusser.
 • De bestaande klusbrigade versterken: mensen uit de wijk met een uitkering of afstand tot de arbeidsmarkt. Deze klusbrigade zal op verschillende vlakken de lokale bewoners ondersteunen:

        ◦ Lokale bewoners kunnen tegen een lage prijs spullen laten repareren in het repair café, waaronder ook computers die door de PC-dokters worden gerepareerd.
        ◦ Er is een naaiatelier ingericht om op bestelling een isolerende laag aan gordijnen te bevestigen (Groene Hub).
        ◦ Lokale bewoners kunnen energiebesparende materialen laten plaatsen in huis (zoals tochtstrips, radiatorfolie, isolerende gordijnen) door de Quick Fix brigade (Holendrecht).
        ◦ Lokale bewoners en woningcorporaties kunnen een nieuw op te zetten klusbrigade inzetten voor tuinonderhoud.
        ◦ Lokale bewoners en woningcorporaties kunnen de klusbrigade (de Handreiking) inzetten voor klusjes in huis.

 • Onderwijsprogramma voor vier groepen van basisschool De Rozemarn

        ◦ 4 gastlessen over afval, afvalprobleem, hergebruik en recycling.
        ◦ 4 gastlessen over de activiteiten van de BWK (met name repair café) gegeven door medewerkers Repair café en een gastdocent van Stichting Technotrend.
        ◦ 4 interactieve gastlessen waarin leerlingen posters maken over het repair café, hergebruik en recyclen. Om ouders te betrekken presenteren leerlingen hun posters en vertellen ze wat ze geleerd hebben. Vervolgens gaan leerling en ouders aan de slag met het repareren van hun kapotte spullen tijdens een speciale repair café middag, deze wordt georganiseerd in het techniek lokaal of in de buurtwerkkamer.

 • Online communicatie en ontwikkelen en verspreiden flyer om lokale bewoners te informeren over het repair café.
 • Evaluatie van het repair café. Stichting Technotrend zal een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder gebruikers.

De partners

Buurtwerkkamer de Handreiking

De BuurtWerkKamer is veel meer dan een ruimte in de buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In de BuurtWerkKamer – Buurt en Werk in één Kamer – draait alles om het activeren van kwetsbare bewoners uit de buurt, inclusief degenen die er net zijn komen wonen. Dit gebeurt onderling, samen met krachtige bewoners en een minimale professionele ondersteuning.

Stichting !WOON

Stichting !WOON adviseert en helpt bewoners met oplossen van problemen en nemen van initiatieven in en rond de woning. Daarnaast wordt het uitgebreide netwerk van !WOON ingezet voor het werven van klussers en het betrekken van partijen bij de opschaling.

Basisschool de Rozemarn

Stichting Technotrend heeft in 2019 met openbare basisschool de Rozemarn het actieonderzoek ‘Scholen als energieambassade in de wijk’ uitgevoerd. Daaruit is dit project voortgekomen. In twee focusgroepen (creatieve workshops) kwamen bewoners en ondernemers uit de Bijlmer samen om op creatieve manier nieuwe initiatieven te starten. Daar bleek onder meer behoefte aan een Repair café. Na een prettige samenwerking en interessant lesprogramma voor de leerlingen heeft directrice Joan Venetiaan besloten betrokken te blijven bij dit initiatief.
De samenwerking met de basisschool zorgt voor: versterken wetenschap en techniek onderwijs, gastlessen door klusbrigade, binding met de wijk door ouders te betrekken via leerlingen. Daarnaast draagt dit project bij aan het versterken van ‘burgerschap’, een van de speerpunten van de Rozemarn.

Er wordt ook samengewerkt met woningcorporaties Ymere, Rochdale en Eigen Haard

repair café

Neem contact op