Operatie Duurzaam Pendrecht

Het project Operatie Duurzaam Pendrecht wordt uitgevoerd gedurende de voorjaarsvakantie van het basisonderwijs van 19 - 24 februari 2024. Het is een projectweek met verschillende activiteiten waarin kinderen gaan bouwen aan een duurzaam dorp, namelijk hun eigen wijk Pendrecht. De kinderen zullen op hun school of buitenschoolse opvang onderzoekend leren over duurzaamheid, met hoofdfocus op de energietransitie en energiebesparing. Hierbij worden leerlingen, ouders, andere wijkbewoners en professionele partijen (zoals energiecoaches & energiecoöperaties) betrokken om een echte verbinding met de wijk te creëren. 

Wat gaan kinderen doen?

In de projectweek kunnen kinderen elke dag iets leren over de energietransitie. Het doel is om samen te gaan bouwen aan een duurzame wijk. Elke dag bieden we verschillende activiteiten, zoals het knutselen van huizen met kleine zonnepanelen, proefjes met isolatie en aardgasvrij, het verduurzamen van de school met energiebesparende producten of het maken van posters om mensen aan te moedigen om energie te besparen. Hierbij zullen lokale partijen betrokken zijn om ook initiatieven uit de wijk te kunnen promoten, bijvoorbeeld het project ‘Energieklussers’ van de gemeente, waarbij energieklussers gratis kleine maatregelen kunnen toepassen om energie te besparen. Uiteindelijk zullen alle projecten als een soort atelier een duurzaam Pendrecht van de toekomst vormen.

Doel

Het project heeft als doel om 100 kinderen op de basisschool van groep 5 tot en met 8 te informeren over en enthousiast te maken voor de energietransitie en initiatieven in de wijk Pendrecht in Rotterdam. 

Vervolg

Deze activiteiten zullen later worden omgevormd tot een lespakket, dat in april 2024 zal worden gegeven. Hierdoor zullen kinderen, en indirect huishoudens, beter geïnformeerd worden over de initiatieven in de wijk, zoals de energieklussers. Bestaande projecten in de wijk kunnen hierdoor de bewoners beter bereiken en er wordt draagvlak gecreëerd. Veelal betreft het huishoudens die last hebben van energiearmoede.

De lessen die we geleerd hebben van de projectweek worden verwerkt en zullen uiteindelijk een lespakket vormen, dat vanaf 15 april voor het eerst kan worden gegeven op Kinderfaculteit Pendrecht. Bij deze lessen kunnen 12 kinderen zich aanmelden om in 9 lessen te leren over de energietransitie in de wijk. Bij genoeg animo kunnen deze lessen na april weer herhaald worden. 

Daarnaast zou dit een blauwdruk vormen voor een lespakket voor scholen en buitenschoolse opvangcentra in andere buurten van Rotterdam. Op deze manier kunnen we op lange termijn het lespakket toepassen op andere scholen, en kinderen en huishoudens informeren over de energietransitie in andere wijken. Daarom zullen we na dit project ook op zoek gaan naar andere partners die dit lespakket willen overnemen.

Achtergrond

Dit project is voortgekomen uit eerder onderzoek van Stichting Technotrend en TU Delft. Hierin is onderzocht hoe scholen kunnen functioneren als energieambassade in de wijk met als doel om de energietransitie te versnellen op lokaal niveau, en om 'best practices' te ontwikkelen voor scholen in de energietransitie. Vanuit dit onderzoek heeft Stichting Technotrend lespakketten ontwikkeld die kunnen worden aangepast en toegesneden op de lokale situatie.

Partners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met 

Erasmus Verbindt 

Erasmus Verbindt is een studentenorganisatie, gekoppeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze organisatie verbindt wetenschap en de samenleving in Rotterdam met elkaar. Dit jaar is team duurzaamheid van Erasmus Verbindt gefocust op het thema ‘inclusieve energietransitie’, met als doel om onderzoek over de
energietransitie te verbinden met de stad Rotterdam. Een van de grote aanleidingen is dat Rotterdam één van hoogste percentages heeft van mensen in energiearmoede. En de energietransitie lijkt dit alleen maar te vergroten (TNO, 2021).

Kinderfaculteit Pendrecht

Kinderfaculteit Pendrecht biedt gratis buitenschoolse lessen aan kinderen in Pendrecht en heeft een goede samenwerking met de vier basisscholen: De Koppeling, De Hoeksteen, Over de Slinge en de Beatrixschool. Hier bereiken ze jaarlijks meer dan 500 kinderen. Kinderfaculteit Pendrecht zal de locatie beschikbaar stellen en zal meehelpen met het vormen van het lespakket. Daarnaast hebben zij een uitstekend netwerk in Pendrecht, waardoor ze lokale partners en de ouders goed weten te bereiken.

Kinderaanpak Aardgasvrij Pendrecht

De Kinderaanpak is onderdeel van het project Aardgasvrij Pendrecht van de gemeente Rotterdam. Ook voor kinderen is duurzaamheid een belangrijk thema, het gaat tenslotte over hun eigen toekomst. Daarom zet het projectteam Aardgasvrij Pendrecht zich in om, naast de overstap te maken naar stadsverwarming, een bijdrage te leveren aan de kennis en affiniteit van kinderen met betrekking tot energiezuinig en duurzaam wonen. Dit draagt bij aan een positieve houding/meer bewustzijn over duurzaam en energiezuinig wonen bij kinderen en hun ouders/omgeving. Het aardgasvrij worden van de wijk is daar een onderdeel van.

kaart Pendrecht van OpenStreetMap

Neem contact op