Patrick van der Hofstad

Directeur-bestuurder

Ik woon in Utrecht, heb een vrouw, een studerende dochter en twee katten. Ik verzorg de dagelijkse leiding bij Stichting Technotrend. We verzorgen programma's over duurzaamheid en techniek voor het basisonderwijs, de bso, het voortgezet (middelbaar) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). We werken zowel in de regio Utrecht als met lokale partners in de rest van het land. Ongeveer 100 mensen werken in onze programma’s. Ik bedenk, realiseer en begeleid projecten, vorm coalities met partnerorganisaties en zoek financiering voor ons belangrijke werk.

Ook bij de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U zet ik projecten op, bijvoorbeeld waterzijdig inregelen van CV-installaties, zonnepanelen voor huurders en minizonneboilers. Naast mijn duurzaamheidswerk geef ik les in zenmeditatie. Steeds staat bewustwording en mensen in hun kracht brengen centraal.

Patrick van der Hofstad

Neem contact op