Patrick van der Hofstad

Directeur-bestuurder

Ik ben Patrick van der Hofstad, medeoprichter en -directeur van Stichting Technotrend. Ik heb een centrale rol gespeeld in de opbouw. Ik heb een bèta wetenschappelijke achtergrond want ik ben afgestudeerd in de thermodynamica. Daarnaast heb ik vanaf het begin van mijn loopbaan mij al beziggehouden met duurzaamheid. Daarvoor heb ik aanvullende opleidingen gevolgd. Mijn master heeft me daarbij goed geholpen. Na het studeren ben ik begonnen als energieadviseur en daarna doorgegroeid naar een managerpositie in een stichting die werkzoekenden opleidt tot energieadviseur en kleine bedrijven en huishoudens helpt om energie en de bijbehorende kosten te besparen. Dit heb ik met plezier gedaan, maar in 2010 heb ik toch de beslissing genomen om voor mezelf verder te gaan. Gaandeweg in de daaropvolgende jaren heb ik met een oud-collega samengewerkt in het opbouwen van Stichting Technotrend. Sinds 2014 heb ik mij dan ook helemaal gericht op duurzaamheidswerk binnen STT. Met alle plezier ben ik naast dit werk ook nog leraar zenmeditatie.  

Wat houdt de functie directeur precies in?

Mijn functie als medeoprichter en directeur van Stichting Technotrend bestaat uit vier hoofdactiviteiten:

  • Opbouwen van projecten en het binnen halen van opdrachten
  • Het aansturen van het gehele team binnen de stichting
  • Bezighouden met de ontwikkeling van Stichting Technotrend
  • De dagelijkse financiële kant van een stichting. Dit doe ik samen met mededirecteur Jesper.

Wat gaat er veranderen en wat is het doel?

In enkele jaren is Stichting Technotrend sterk gegroeid. Onze medewerkers kregen steeds meer werk doordat er steeds meer projecten binnenkwamen. Nu maakt de organisatie een slag om dat goed te ordenen op verschillende aspecten binnen de organisatie. Dit doen we om ons voor te bereiden op een verdere groei in de toekomst.
Afgelopen jaren hebben we binnen Stichting Technotrend goed gekeken naar de interne organisatie. Zo hebben wij besloten om de medewerkers in te delen in verschillende teams, passend bij ieders expertise. De teams zijn opgedeeld per onderwijsniveau. Op deze manier kunnen wij gemakkelijker de medewerkers en projecten begeleiden. Dit brengt de verantwoordelijkheid breder in de organisatie. Naast de teams per onderwijsniveau hebben we ook een kernteam opgezet. Deze schetst de beleidscyclus van de organisatie en zorgt ervoor dat het algemene beleid breder in de organisatie ligt. Hierdoor zien we dat medewerkers en projecten meer aandacht kunnen krijgen en de leiding binnen de stichting beter verdeeld is. Stichting Technotrend is op deze manier minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld het uitvallen van personeel. Deze interne ontwikkeling is gericht op de toekomst.  
Verder hebben wij ook gekeken naar onze producten. Afgelopen jaren hebben wij veel producten en projecten ontwikkeld, aangeboden en gedraaid. Deze zijn nu geëvalueerd. Hierin hebben we de rode draad van onze activiteiten geselecteerd. Deze didactiek is ontstaan en ontworpen voor de toekomst.

Zijn er nog verdere plannen voor op lange termijn?

Stichting Technotrend is haar activiteiten gestart met het geven van lessen op scholen buiten het curriculum om. In de loop van de jaren heeft Technotrend heel veel projecten opgebouwd en samengesteld die steeds meer leerlingen en leraren kunnen volgen. Daardoor valt ons aanbod ook steeds meer binnen het curriculum van scholen. Als gevolg daarvan kregen wij binnen Stichting Technotrend steeds meer aanvragen voor trainingen voor docenten. Hiervoor zijn steeds meer programma’s gemaakt. Dat wordt ook wel genoemd: Train the trainer.
We focussen ons nu op de strategie om nog meer impact te gaan maken in de toekomst door docenten de juiste en specifieke lesmaterialen aan te bieden. Docenten kunnen immers veel meer leerlingen bedienden dan wij. En uiteraard levert dit ook meer impact op.

Naar welke verandering kijk jij zelf het meest uit?

Naar het nog meer trainen en ondersteunen van docenten. Dit wordt dan ook steeds belangrijker binnen het aanbod van onze stichting. Ik kijk er naar uit om een fiks aantal docenten te gaan helpen naar het onderwijs dat zij graag willen zien.

Patrick van der Hofstad

Neem contact op