Gratis Energy Challenges voor Amersfoortse scholen

Zes Amersfoortse basisscholen kunnen vanaf januari 2020 eenmalig gratis meedoen aan Energy Challenges. Vlak voor de zomer werd duidelijk dat de gemeente Amersfoort, bedrijven en lokale organisaties deze trajecten voor de scholen willen betalen. In het project Energy Challenges maken leerlingen kennis met duurzame techniek en leren ze onderzoekend en ontwerpend over duurzaamheid.

Op veel scholen ontbreekt een onderwijsproject over de energietransitie en duurzaamheid in het lesprogramma. De gemeente Amersfoort wil hier in samenwerking met een aantal bedrijven en lokale organisaties zoals Duurzaam SoesterkwartierDuurzaam Amersfoort Zuid en Duurzaam Kattenbroek verandering in brengen door de kosten van de uitvoering van het programma Energy Challenges voor de scholen op zich te nemen.

Stichting Technotrend voert al enkele jaren het lesprogramma Energy Challenges in de provincie Utrecht uit. De kosten voor scholen bedragen doorgaans ca € 2000,-. Met de eenmalige subsidie kunnen scholen in het schooljaar 2019-2020 zich zonder kosten aanmelden voor dit programma. In het project gaan leerlingen van de bovenbouw bezig met energiebesparing in de klas. Hierbij kunnen ze ook samenwerken met organisaties in de wijk. Ze gebruiken hun eigen school als leskist en voeren een duurzaamheidscampagne. De kinderen starten een campagne waarbij ze de rest van de school meenemen in hun idee. Het resultaat kan een technische aanpassing in de school zijn, maar het kan ook gaan over gedragsverandering.

Praktische informatie

  • Het project loopt van januari t/m mei.
  • Het is ontwikkeld voor bovenbouwgroepen (groep 5 t/m 8)
  • Het project begint in januari 2020 met een Kick Off voor alle deelnemende scholen.
  • De leerkracht is coach van het leerproces van zijn/haar klas. Stichting Technotrend begeleidt de leerkrachten en de leerlingen.
  • Stichting Technotrend biedt hierbij inhoudelijke input, gastlessen, workshops en praktische tools.
  • De subsidie is verleend op voorwaarde dat er (minimaal) 6 basisscholen uit de gemeente Amersfoort meedoen.

Belangstelling?

Als u met uw school wilt meedoen, kunt u zich tot uiterlijk 1 november 2019 hiervoor aanmelden bij projectleider Ilse Draaisma, ilse.draaisma@energychallenges.nl.

Nog meer weten? Bekijk de website van het landelijke programma Energy Challenges.

scholieren bij poster Energy Challenges

Neem contact op