Amsterdamse scholieren in actie voor een schonere school

Het Sweelinck College in Amsterdam is een school voor vmbo-t en havo. Kenmerkend voor de school is de locatie midden in een woonwijk. De school wil met dit project leerlingen laten inzien dat afval geld waard is en hiermee het bewustzijn van de waarde van grondstoffen onder de leerlingen te verhogen.

De basis van de aanpak is dat er een positief verhaal verteld wordt over afval. Hierbij wordt getoond dat er al veel gebeurt in Amsterdam en in de rest van Nederland om op een andere manier met afval om te gaan. Het uiteindelijke doel is om minder afval (op straat) te krijgen en grondstoffen beter te gaan gebruiken. Het is heel belangrijk om de leerlingen te laten zien dat juist jonge mensen hun schouders zetten onder de duurzame transitie in Nederland. Met praktijkvoorbeelden wordt getoond welke kansen er voor de leerlingen zijn om later in deze sector zelf te gaan ondernemen.

Op het Sweelinck is afval een aanzienlijk probleem, mede omdat de onderbouw in de pauze op school overblijft. In de lessen worden de leerlingen uitgenodigd om zelf met oplossingen voor dit probleem te komen. Samen met de school gaan ze vervolgens kijken hoe deze oplossingen uitgevoerd kunnen worden. Hiermee leveren de leerlingen een concrete bijdrage aan een schonere school!

 

 

Logo Sweelinck College

Neem contact op