Over Stichting Technotrend

Duurzame ontwikkeling door techniekeducatie.

Deze slogan van Stichting Technotrend zegt precies waar we voor staan.

Stichting Technotrend werkt aan de Circulaire economie (met name zwerfafval en afvalscheiding) en de energietransitie (energiebesparing, duurzame energie). Deze twee onderwerpen staan centraal in de transitie van onze maatschappij naar een duurzame economie. Jongeren van 4 tot 18 jaar, onze doelgroep, ervaren deze onderwerpen ook als centraal, uitdagend en relevant.

Naast deze twee thema’s werken we ook aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Global Goals of Sustainable Development Goals (SDG's). In een paar van onze activiteiten gaan we hier specifiek op in. Alles wat we doen heeft het doel om deze Global Goals te bereiken.

Stichting Technotrend is een non-profit organisatie, met een maatschappelijke doelstelling. De belastingdienst heeft Stichting Technotrend erkend als ANBI-instelling.

Stichting Technotrend is lid van de Coöperatie Leren voor Morgen en trekt samen met andere lidorganisaties op om duurzame educatie in Nederland op de kaart te zetten. Net als andere lidorganisaties van de coöperatie Leren voor Morgen werkt Stichting Technotrend met de Whole School Approach.

Stichting Technotrend is volledig project-georganiseerd en -gefinancierd. Overheden en fondsen zijn onze belangrijkste financiers. Daarnaast betalen de deelnemende scholen ook (gedeeltelijk) voor onze diensten. In de meeste gevallen zijn onze opdrachtgevers en onze klanten dus doelgroepen van onze stichting.

Projectorganisatie

Onze projectorganisatie bestaat uit projectmedewerkers, onderwijsspecialisten en technisch specialisten. Daarnaast beschikken we over een netwerk van gastdocenten dat Nederland dekt. De stichting wordt geleid door twee directeur-bestuurders. Een Raad van Toezicht zorgt voor onafhankelijk toezicht en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Wij beschikken over een vestiging in Zeist, waar ons secretariaat en onze financiële administratie is gehuisvest en waar vanuit de meeste zwerfafvalactiviteiten worden georganiseerd die in heel Nederland worden uitgevoerd. Onze vestiging in Utrecht is vooral gericht op de activiteiten m.b.t. de energietransitie hoofdzakelijk in de regio Utrecht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Technotrend zijn georganiseerd in de vorm van programma’s en projecten. Programma’s op het vlak van zwerfafval of duurzaamheid en techniek in het algemeen worden gedurende een langere periode aangeboden, zonder begin- en einddatum. Op dat vlak ontvangen wij telkens nieuwe opdrachten en voeren vervolgens deze programma’s uit op de scholen. Onze projecten richten zich op het realiseren van specifieke beoogde projectdoelen binnen de gestelde periode.
Stichting Technotrend ontwikkelt zowel onze programma’s als onze projecten samen met stakeholders zelf. Alleen de Energy Challenges zijn ontwikkeld door de gelijknamige stichting in Groningen.

Neem contact op