Circulair in Haarlem

STT heeft in samenwerking met de gemeente Haarlem en het Sancta Maria Lyceum een leuk programma samengesteld in het kader van de Wereldburgerdag op 30 maart 2018. Gekozen is voor een programma met de nadruk op circulaire economie, duurzaamheid en afval. Actuele vraagstukken die in Haarlem spelen.

Het programma heeft de leerlingen uitgedaagd om met eigen oplossingen te komen voor de Haarlemse transitie naar een circulaire economie. Ze hebben hierbij lokale ondernemers geholpen om de circulaire economie in Haarlem een stukje dichterbij te brengen. Van de lokale ondernemers hebben de leerlingen opdrachten gekregen waarmee ze in groepjes aan de slag zijn gegaan. Op 30 maart hebben ze hun bevindingen en plannen vervolgens gepresenteerd. Uiteindelijk wordt de meest circulaire klas verkozen door een vakjury, bestaande uit experts op het gebied van circulaire  economie.

Het programma is voor 9 klassen van leerjaar 2 HAVO/VWO samengesteld en er hebben zo'n 225 leerlingen aan deelgenomen.

Presentatie Global Goals

Neem contact op