Aanvalsplan Schoon op het Zuiderlicht College

Met het programma Amsterdam Beslist Duurzaam heeft de gemeente Amsterdam een inspirerend duurzaam programma ontwikkeld, met aandacht op verschillende duurzame thema's. Hieronder valt ook het thema circulaire economie, waarvoor STT gevraagd is een leuk project te ontwikkelen en uit te voeren op het Zuiderlicht College.

STT heeft een combinatie van theorie en praktijklessen aangeboden voor de VMBO klas 1 en 3 (5 klassen) op vrijdag 20 oktober en vrijdag 3 november 2017.

De leerlingen hebben kennis gemaakt met thema en zijn aansluitende zelf aan de slag gegaan met een prikwedstrijd, bijgestaan door medewerkers van de reiniging en wethouder Paul Slettenhaar.

De wethouder dhr. Slettenhaar heeft het project als erg geslaagd ervaren: https://twitter.com/Paulslettenhaar/status/926453855256240129

Het meeste zwerfafval werd verzameld door klas 1M met een totaal van 151 kg in één uur tijd! Deze klas ging er vanzelfsprekend vandoor met de hoofdprijs en mochten een middagje naar de bioscoop.

Enthausiaste opruimers in beeld

Neem contact op