Een plastic Statement van het Fons Vitae

Voor het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam heeft STT, in opdracht van gemeente Amsterdam, een lesprogramma over zwerfafval en circulaire economie samengesteld. In de projectweek van 23 tot en met 29 maart 2018 zijn de leerlingen van 3 HAVO/VWO met 7 klassen en circa 200 leerlingen aan de slag gegaan met verschillende opdrachten.

De aandacht lag hierbij onder andere op plastic, voedselverspilling en duurzaam ondernemen. Een mooie kans voor de leerlingen om kennis te maken met de thematiek en zelf te werken aan oplossingen voor henzelf, de school en de gemeente Amsterdam.