Werken met challenges

Leer kinderen om complexe problemen op te lossen. Om kinderen voor te bereiden op een actieve rol in duurzame ontwikkeling, is het nodig om ze al om jonge leeftijd vertrouwd te maken met de veelomvattendheid ervan. In deze masterclass ga je daarom aan de slag met het unieke lesmateriaal van DesignWeek@School. Zij ontwikkelden langlopende challenges voor álle groepen in het primair onderwijs. Via een vaste methodiek (kennismaken, onderzoeken, begrijpen, bedenken, uitproberen, presenteren) maken zij kinderen vertrouwd met het oplossen van complexe problemen.

Na deze module ken je de basistheorie van challenge based learning, je kunt inspelen op de begeleidingsbehoeften tijdens een challenge van meerdere lessen en werken met het materiaal van DesignWeek@School (groep 1 t/m 8)

kinderen bezig

Neem contact op