Duurzaam Primair Onderwijs

Geef je jezelf een rol in het creëren van een duurzame school. Deze masterclass geeft inzicht in de complexiteit van klimaatverandering, de werking van het broeikaseffect en belangrijke oplossingsrichtingen. Je ontdekt hoe je leerlingen vertrouwd kunt maken met die complexiteit door verschillende vakken met elkaar te verbinden. Aan de hand van de Whole School Approach en het Model Duurzaamheidsonderwijs van Teachers for Climate verkennen we hoe je zelf en met collega’s duurzame ontwikkeling zichtbaar kunt maken in je eigen school.

Na deze module heb je basiskennis over klimaatverandering en duurzaam onderwijs. Je hebt inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming van je eigen lessen en je eigen school.

zonnepanelen op een schooldak

Neem contact op