maart 2022: NWA selecteert projectvoorstel 'Didactiek van de Toekomst'

De Nationale WetenschapsAgenda (NWA) heeft het projectvoorstel 'Didactiek voor de Toekomst' van Universiteit Utrecht (UU) en Stichting Technotrend als een van twee geselecteerd uit 51 subsidie-aanvragen en de indieners gevraagd om het project verder uit te werken.

Het onderzoeksproject richt zich op de hoofdvraag: Hoe kan onderwijs bijdragen aan het stimuleren van een eco-identiteit en pro-environmental attitudes en gedrag?

Veel jongeren zitten gevangen in een vicieuze cirkel tussen dystopische toekomstbeelden, klimaatstress en een gebrek aan handelingsperspectief. In dit project willen de projectpartners deze cirkel doorbreken en een 'didactiek van hoop' doorontwikkelen.

Nu het projectvoorstel is goedgekeurd, zullen de samenwerkende partners het voorstel eerst verder uitwerken en concretiseren, waarna het zal worden uitgevoerd. Ze willen in dit project de eerder ontwikkelde game Utrecht 2040 en het didactisch concept van de Polak-methode operationaliseren en valideren in het voortgezet onderwijs. Hiervoor worden ze ingebed in en aangepast aan de onderwijscontext. Daarna wordt onderzocht hoe eco-identiteit en pro-environmental attitudes zich bij jongeren ontwikkelen als ze deze lessen volgen.

Voortzetting samenwerking

Het project is een voortzetting van een samenwerking tussen de UU en Stichting Technotrend die in 2021 is opgebouwd in het project 'Transformation through imagination' en de UU-projecten 'Picture the future, play the present' en 'Towards a positive approach to teaching Climate Change', die gefinancierd waren vanuit de UU seed money call 'Youth as agent of sustainable change', en het project ‘Gaming towards a sustainable future’, gefinancierd door de UU. In deze projecten zijn de game Utrecht 2040 en de Polak-methode ontwikkeld, die potentieel geschikt zijn om de ontwikkeling van een eco-identiteit en pro-environmental attitudes bij jongeren te stimuleren.

Neem contact op