Lessen (Zwerf-)Afval en Duurzaamheid bij IJburg College Amsterdam

'Amsterdam bruist' was de titel van een lesprogramma (Zwerf-)Afval en Duurzaamheid uit op het IJburg College (voortgezet onderwijs) in Amsterdam. Stichting Technotrend voerde het lesprogramma uit in oktober 2018 met vier derde klassen van 25 tot 30 leerlingen. De leerlingen kregen theorie en praktijk over het voorkomen van zwerfafval, gescheiden afvalverwerking en circulaire economie. Diverse innovatieve leermiddelen werden ingezet om de lesinhoud over te brengen. Leerlingen leerden ook om de buurt te betrekken bij het schoner maken van de buitenruimte.

Kenmerkend voor de theorieles zijn vier lijnen:

  • Bewustwording en kennisoverdracht
  • Actie en oplossing
  • Inspirerende voorbeelden uit de buurt
  • Persoonlijk en herkenbaar

De verbinding met IJburg Schoon is een belangrijk doel van de praktijkles. Een vertegenwoordiger van deze organisatie komt erover vertellen.

De les sluit uitstekend aan bij de duurzame ambities van de stad Amsterdam. Er zijn al vele circulaire initiatieven van ondernemers, die ook worden betrokken bij de lessen.

afvalschip in Amsterdam
 

IJburg Schoon steigerdoek

Neem contact op