'Klimaatonderwijs is verantwoordelijkheid van scholen'

Augustus 2020 - Scholen zouden verantwoordelijk moeten zijn voor onderwijs over klimaatverandering, maar huidige curricula behandelen dit onderwerp onvoldoende, terwijl het gemakkelijk geïntegreerd kan worden in vakken buiten de natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Gebrek aan opleiding en hulpmiddelen zijn voor leerkrachten de voornaamste obstakels om het onderwerp in lessen te behandelen, terwijl de meeste geënquêteerden leerlingen zouden ondersteunen die actie ondernemen.

Zo kunnen de resultaten van een Europese enquète over klimaateducatie worden samengevat. 1100 respondenten uit heel Europa gaven hun mening in de enquète, die in mei en juni 2020 werd uitgevoerd door School Education Gateway, Europees online platform voor onderwijs.

Lees de samenvatting van het onderzoek.

klimaatles

Neem contact op