Escape games voor circulaire organisaties in Utrecht

Stichting Technotrend en circulaire ontmoetings- en vergaderplek ANNE hebben het initiatief genomen om in de periode oktober 2020 tot en met maart 2021 met circulaire partners in de stad en met het Globe College en X11 media en vormgeving te onderzoeken welke rol vmbo-leerlingen kunnen spelen in het opzetten en bijhouden van circulaire escaperooms bij diverse duurzame locaties in de stad Utrecht. Een subsidie van Utrecht Natuurlijk maakt het project mogelijk.

Aanleiding

In het kader van het project Circular skills voor het vmbo ontwikkelt Stichting Technotrend samen met het Globe College een escape room module voor het vak Technologie en Toepassing. Van december 2020 tot maart 2021 gaan derdeklassers aan de slag om met gebruikte materialen circulaire escape rooms of -escape games te maken.

Kans

Dit hoeft niet beperkt te blijven tot één project op één moment op één school. Verschillende organisaties in de stad, zoals Metaal Kathedraal, The Green House, Hof van Cartesius hebben interesse in zo’n escape room, om hun publiek te informeren over de circulaire aspecten van hun locatie. En deze organisaties hebben een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het onderwijs. En Buurman Utrecht, ook een circulaire partij, doet regelmatig maakprojecten met circulaire materialen met leerlingen. Kansen dus!

Proces

Maar hoe ziet dit er dan uit in de praktijk? Welke wensen hebben de circulaire partijen over de escape rooms en wat kunnen leerlingen daar wel en niet in betekenen. Dit moet uitgezocht en geconcretiseerd worden. Dat gaan we met elkaar doen in dit project.

Doel

Een brede win win: vmbo leerlingen, onze toekomstige bouwers, op een inspirerende manier betrekken bij circulair bouwen, en zodoende ook circulair bouwen en de circulaire locaties verder profileren. Circulairiteit meer zichtbaar maken in de stad, ook aan de hand van het werk van leerlingen!

Beoogd resultaat

We willen toe naar een situatie waarin leerlingen op meerdere scholen werken aan (de opzet van) escaperooms voor de circulaire locaties en waarin verschillende jaargangen leerlingen de komende jaren heen die games vernieuwen en bijhouden.

Hoe dan?

X11 media en vormgeving heeft daarvoor een filmpje gemaakt waarin de verschillende circulaire locaties in de stad kort en inspirerend naar voren komen. Dit filmpje zal de komende jaren ingezet worden in uiteenlopende circulaire opdrachten voor leerlingen.

Daarnaast is Game Knights betrokken, een innovatief bedrijf dat ruime ervaring in het bouwen van escaperooms met leerlingen.

Ook studenten van de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht ontwikkelen in het kader van hun opleiding lesmaterialen over circulair bouwen. Deze lesmaterialen kunnen de komende jaren ingezet worden

Samenwerkingspartners

Utrecht Natuurlijk

Bouwmensen Utrecht

• Buurman Utrecht

• Game Knights

• Globe College

• X11 Media en vomgeving

• The Green House

• Hof van Cartesius

• Metaal Kathedraal

Leren voor morgen

TEC Utrecht/De Ontdekfabriek

• Hogeschool Utrecht

Achtergrondinformatie

Het project wordt uitgevoerd op basis van een door Utrecht Natuurlijk toegekende subsidie in het kader van de SIDO-regeling (Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling).

Betrokken partners:

logos partners circulaire economie utrecht

plastic whale in utrecht

Neem contact op