Energietransitie op het Trajectum College, Utrecht Overvecht

Leerlingen van het Trajectum College in Utrecht Overvecht worden betrokken bij de energietransitie in hun wijk. Het grotere doel van dit project is om leerlingen enthousiast te maken voor een vervolgopleiding en werk in de techniek. Het idee is dat de leerlingen hun eigen wijk ontdekken als plek voor innovaties en hierdoor interesse ontwikkelen over een opleiding en werk in de techniek en de energietransitie.

In het schooljaar 2021-2022 wordt het project op het Trajectum College voortgezet en uitgebreid naar een programma dat een paar schooljaren gaat omvatten. Leerlingen in klas 2 krijgen bijvoorbeeld een vak Mijn Droomhuis, waarin de informatie uit het vorige leerjaar terugkomt. Hiermee werken we aan een meer permanent duurzaam programma voor de school en voor de toekomst van de leerlingen.

Dit project loopt van maart 2021 tot het eind van het schooljaar 2022-2023.

trajectum energietransitie

Neem contact op