Energietransitie op het Trajectum College, Utrecht Overvecht

In de eerste periode van dit project, van maart tot en met eind juni 2021, hebben we leerlingen van het Trajectum College in Utrecht Overvecht betrokken bij de energietransitie in hun wijk. Het grotere doel van dit project is om leerlingen enthousiast te maken voor een vervolgopleiding en werk in de techniek. In totaal hebben 120 leerlingen in zes klassen VMBO 1 (van basisberoepsgerichte leerweg (BBL) t/m theoretische leerweg (TL)) in het voorjaar van 2021 kennisgemaakt met energietransitie in Overvecht.

Eerste energieleverende flat

eerste energieleverende flat van Europa
1e energieleverende flat van Europa in Overvecht.
Bron: VTI-Inside Out

In dit project hebben we met de leerlingen een bezoek gebracht aan de modelwoning van Gasvrij thuis in Overvecht. Daar hebben we ze opdrachten laten maken. We hebben er ook 3D-foto's genomen, waar de leerlingen later zelf een VR-wandeling (virtual reality) van hebben gemaakt! Daarnaast hebben ze presentaties gekregen bij een bijzonder flatgebouw van woningbouwcorporatie Bo-Ex: de eerste energieleverende flat van Europa!

Het idee is dat de leerlingen hun eigen wijk ontdekken als plek voor innovaties en zo enthousiast raken over een opleiding en werk in de techniek en de energietransitie.

Na de excursies, die in april plaatsvonden, zijn er op het Trajectum College banners opgehangen en filmpjes vertoond over mensen die in de techniek en de energietransitie werken. Deze mensen hebben eenzelfde achtergrond als de leerlingen. Met deze herkenbaarheid willen we deze leerlingen betrekken bij het werken in de techniek.

Green Future Heroes

Nadat de leerlingen de filmpjes en de banners hadden gezien, kregen ze de opdracht om interviewvragen te maken voor de zogenoemde Green Future Heroes (GFH’s). Green Future Heroes zijn mensen die in de energietransitie werken en daarmee een toekomstheld zijn voor de energietransitie en daarmee voor de leerlingen. In elke klas kwamen drie GFH's, zoals een werkvoorbereider en een elektricien, op bezoek om te vertellen over hun werk. De leerlingen hebben hen geïnterviewd en deze interviews uitgewerkt.

Schooljaar 2021-2022

In het lopende schooljaar 2021-2022 wordt het project op het Trajectum College voortgezet en uitgebreid naar een programma dat een paar schooljaren gaat omvatten. Leerlingen in klas 2 krijgen bijvoorbeeld een vak Mijn Droomhuis, waarin de informatie uit het vorige leerjaar terugkomt. Hiermee werken we aan een meer permanent duurzaam programma voor de school en voor de toekomst van de leerlingen.

woningisolatie schets

Neem contact op