Duurzame Toekomst op het Spoor voor VMBO

De spoorwegen bieden al heel lang efficiënt en duurzaam vervoer en transport. Nederland beschikt over het drukst bereden spoorwegennet ter wereld, met jaarlijks meer dan 400 miljoen treinreizen van passagiers en meer dan 40 miljoen ton spoorgoederen. Het spoor onderscheidt zich van ander transport en vervoer, doordat het vrijwel helemaal elektrisch wordt aangedreven. Dit bespaart energie omdat er weinig restwarmte verloren gaat en het veroorzaakt minder luchtvervuiling in o.a. de stedelijke gebieden. Sinds enkele jaren rijden de treinen in Nederland duurzaam op stroom van Nederlandse windmolens.

Ook op het gebied van circulaire economie zijn er in de spoorsector vele interessante initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Oogstkaarten van NS, waarmee materialen uit ontmantelde treinen worden aangeboden voor hergebruik en de zonnecellen op de daken van grote stations (b.v. Rotterdam, Utrecht).

Doelgroepen

Het project is bedoeld voor leerlingen van alle leerjaren van vmbo-scholen in de regio Amersfoort en hun docenten:

  • Een programma voor onderbouwleerlingen, leerjaar 1 en 2, ter voorbereiding van hun profielkeuze, als bijdrage aan de oriëntatie op de technische profielen.
  • Een programma in drie varianten voor bovenbouwleerlingen, leerjaar 3 en 4, van drie technische profielen of vakken zoals BWI, PIE, M&T en T&T.
  • daarnaast de railbedrijven en het Sterk Techniek Onderwijs Amersfoort (‘T is for Tech).

Dit programma wordt zowel op de deelnemende vmbo-scholen als op Railcenter gegeven. Hierin krijgen zowel de vmbo-docenten als medewerkers van Railcenter en STT een rol. VMBO-leerlingen gaan 'spoorzoeken' naar allerlei verschillende vormen van duurzame techniek die in de railinfrasector worden toegepast. Ze gaan met allerlei praktische opdrachten aan de slag.

Meer informatie

Download de brochure over het project.

DOE JE MEE?

Neem contact op met Eline Koelen, eline.koelen@stichtingtechnotrend.nl

Planning

  • tweede helft 2020: betrekken van scholen en railbedrijven; ontwikkelen van het programma
  • begin 2021: drie pilot-groepen uit de onderbouw (leerjaar 1 en 2) van het vmbo (ca 75 leerlingen) volgen het initiële programma
  • schooljaar 2021-2022: drie tot vijf nieuwe groepen
  • begin 2022: het definitieve initiële programma beschikbaar voor 6 groepen van circa 25 leerlingen (totaal circa 150 leerlingen).
  • vanaf september 2021: specificeren initiële programma richting een gedifferentieerd programma per profiel/keuzevak voor de bovenbouw vmbo (leerjaren 3 en 4)
  • januari t/m juni 2022: 9 groepen van circa 20 leerlingen volgen het programma (totaal circa 180 leerlingen).

Na de projectperiode wordt waar mogelijk in overeenstemming met Sterk Techniek Onderwijs dit project vervolgd als standaard vmbo-aanbod. Waar mogelijk wordt het programma als onderdeel van het STO verder uitgewerkt tot keuzevakken en/of modules met een grotere omvang en diepgang.

Railcenter

logo RailcenterRailcenter biedt meer dan 200 opleidingen voor werknemers in de spoorsector. Railcenter beschikt over ‘state of the art’ faciliteiten: Alle in het spoor voorkomende installaties zijn aanwezig voor simulaties en testen. Railcenter stelde de faciliteiten in 2018 en 2019 beschikbaar aan MBO-studenten. Dit VMBO-programma rondom duurzame technologie in de railsector wordt ontwikkeld met de railinfrabedrijven.

logo gemeente AmersfoortDit project wordt uitgevoerd voor en mogelijk gemaakt door Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt regio Amersfoort.

imperessie duurzame toekomst spoor

Neem contact op