Duurzame Renovatie bij Technologie en Toepassing, vmbo Globe College Utrecht

In het schooljaar 2021-2022 heeft Stichting Technotrend een module Duurzame Renovatie ontwikkeld voor het vak Technologie en Toepassing van het Globe College in Utrecht. De module is een lesprogramma van negen weken voor de bovenbouw van het vmbo, leerlijn basis/kader.

In het najaar van 2022 wordt deze module in leerjaar 4 als pilot uitgevoerd, onder leiding van docent Denny van Beusichem van het Globe College. In ploegen van drie werken de leerlingen aan een probleemstelling van de opdrachtverlener, woningbouwcorporatie Bo-Ex. Ze gaan aan de slag met de vraag: Hoe gaan jullie een huis renoveren op een duurzame manier en met welke innovatie krijgen jullie de buurt mee in deze renovatie?

Leerlingen onderzoeken eerst wat de renovaties precies inhouden. Ze leren vervolgens de juiste technieken om een maquette te bouwen. Om de leerlingen een goed inzicht te geven in de renovaties die plaatsvinden in de wijk, staat er ook een bezoek aan de modelwoning van Bo-Ex op de planning.

Nadat de leerlingen een goede basiskennis hebben opgedaan, gaan zij aan de slag met de probleemstelling. Iedere ploeg maakt een technisch ontwerp, waarin de elementen van de duurzame renovatie terugkomen. Het is de bedoeling dat deze helpen om het draagvlak te verbeteren. Door de ontwerpcyclus te gebruiken in het onderzoekgedeelte, raken leerlingen hiermee bekend en zijn ze daarna in staat deze zelf toe te passen voor het ontwikkelen van hun eigen ontwerp.

(bron foto rechts: Zuidwester Utrecht, juni 2022)

Bo-Ex flats Kanaleneiland

Neem contact op