december 2021: Lesprogramma Circular Skills mbo-mode en kleding

Het gezamenlijke pilotproject Circular Skills in het MBO - mode en textiel van de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) en Stichting Technotrend (STT) is eind 2021 afgerond.

In september 2021 is zijn de programma-onderdelen van een lesprogramma opgeleverd voor studenten van MBO-opleidingen mode en textiel, niveaus 2, 3 en 4 van het ROC van Amsterdam, vestigingen Amsterdam en Hilversum. Uitgaande van twee lesuren per week is het een programma van acht weken, dat bestaat uit leermaterialen en een praktische realisatie hiervan in de vorm van challenges, filmpjes, casusomschrijvingen, kennistips, voorbeelden en opdrachten, in combinatie met gastlessen en excursies of bedrijfsbezoeken. Het programma omvat lessen op school, challenges vanuit het bedrijfsleven die op school worden uitgewerkt en een grote overkoepelende eindopdracht. Dit programma is in het najaar van 2021 als pilot uitgevoerd met de studenten van zes eerste klassen (ca 168 studenten) van de mode-opleiding in Hilversum.

Evaluatie

De challenges van bedrijven werden door de docenten van het ROC hoog gewaardeerd. Het eindresultaat met los inzetbare en aanpasbare modules en het aanbieden van bronnen werd eveneens op prijs gesteld.

Co-creatie

Het programma is ingevuld in een co-creatief proces met de opleidingsmanagers en - waar gewenst - docenten en omvat ook de inbreng van bedrijven. Hierbij bleek het (zeer) tijdrovend om succesvol contact te krijgen met bedrijven. Hiervoor is onder meer gebruik gemaakt van het netwerk van bedrijven van het Young Innovators programma.

Lees de hele eindrapportage op het platform Guides.

Ook voor andere mbo-mode-opleidingen

Het aanbod wordt via educatie-nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht bij de mode-opleidingen elders in Nederland.

Dit project is onderdeel van het programma Circulair Beroepsonderwijs van Leren voor Morgen (LvM) en wordt uitgevoerd voor en in nauwe samenwerking met de mode-opleidingen van het ROC van Amsterdam (ROCvA) in Masterdam en Hilversum en met Denim City, een organisatie in Amsterdam die werkt aan een circulaire productieketen van jeans.

Met dank aan

Het Circular Skills programma wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met steun van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

logo Goldschmeding Foundation   logo ministerie I en W

klosjes biologisch katoen

Neem contact op