december 2021: Droge Voeten, Koele Hoofden op het Schoter afgerond

Juist de volgende generaties gaan de gevolgen van klimaatverandering duidelijk merken. Het is daarom van belang om jongeren actief te betrekken bij de aanpak van het klimaatprobleem. Het nieuwe lesprogramma “Droge Voeten, Koele Hoofden” wil jongeren kennis en handelingsperspectief bieden om de (lokale) effecten van klimaatverandering zoals hitte, droogte, extreme regenval en aantasting van biodiversiteit te kunnen opvangen.

In 2021 hebben Stichting Technotrend en NME Haarlem gewerkt aan de realisatie van het klimaatadaptatie lesprogramma Droge Voeten, Koele Hoofden. Het programma is gemaakt voor 2e en 3e klassen onderbouw HAVO/VWO. Het bestond uit 3 onderdelen: een introductieles, een Serious Game 'Droge Voeten, Koele Hoofden' en een presentatieles. Leerlingen gingen aan de slag met maatregelen om de school en schoolomgeving klimaatbestendig te maken.

Vrijdag 19 november 2021 is de Serious Game voor het eerst gespeeld door drie 2 vwo-klassen van Het Schoter in Haarlem. Voorafgaand aan het spel werd een les gegeven over klimaatadaptatie en deden de leerlingen een rollenspel. De leerlingen leerden door het spel te spelen hoeveel kanten er aan klimaatadaptatie zitten. Aan het eind van het spel presenteerden de leerlingen hun oplossingen aan elkaar.

lesmateriaal klimaatadaptatie  leerlingen Schoter werken aan les klimaatadaptatie

NME Haarlem wil het programma dit jaar opschalen en aan andere VO-scholen in Haarlem aanbieden. Inzet is ook om het daarna samen met Hoogheemraaadschap Rijnland en Provincie Noord Holland op andere scholen/gemeenten in de regio in te zetten.

De evaluatie van het programma bracht een aantal verbeterpunten aan het licht, onder meer dat sommige begrippen nog wat meer uitleg behoeven en over de optimale omvang van de groepen leerlingen. Deze zullen in de verdere ontwikkeling van het programma worden verwerkt.

logo Gemeente Haarlem

header game Droge voeten, koele hoofden

Neem contact op