Circulaire economie op het Schoter, Haarlem

In de eerste maanden van 2020 verzorgt Stichting Technotrend 2 projecten met lessen over circulaire economie en duurzaamheid op de Haarlemse middelbare school Het Schoter. Van januari - april voeren enkele brugklassen een opdracht uit in het kader van bedrijfsadvies voor het vak XL leren. In januari en februari doen klassen 4 en 5 vwo een casus binnen het vak bedrijfseconomie.

Het Schoter is een middelgrote, veilige kwaliteitsschool voor tweetalig vwo, vwo, tweetalig havo, havo en tweetalig mavo en mavo. De school wil graag samen met gemeente Haarlem, Haarlemse ondernemers en STT, educatie over circulaire en duurzame economie aanbieden aan leerlingen.

De afgelopen jaren heeft Stichting Technotrend lesprogramma’s over circulaire economie uitgevoerd op het Sancta Maria in Haarlem. Bij deze lesprogramma’s wordt een brug gelegd tussen het onderwijs en het Haarlemse bedrijfsleven. Dit is zo positief ervaren dat ook andere scholen, waaronder het Schoter, belangstelling hebben voor deze vorm van ondernemend en technisch onderwijs met een lokaal karakter. Gemeente Haarlem wil de aanpak graag opschalen en aanbieden aan andere middelbare scholen in Haarlem.

schema circulaire economie

Neem contact op