CAVES - Climate Action Academy in MBO zorg en welzijn

In dit project richten we ons op het probleem van de afvalproductie in de gezondheidszorgsectoren. We zoeken naar manieren om te verminderen, hergebruiken en recyclen op weg naar circulariteit in de sector. De afkorting CAVES is afgeleid uit de Engelse titel: Climate Action Academy for higher Vocational Education on Sustainable health care.

Afval in de gezondheidszorg

De gezondheidszorgsector produceert zeer grote hoeveelheden afval. Enkele belangrijke feiten:
- Landen met hoge inkomens produceren gemiddeld tot 0,5 kg gevaarlijk afval per ziekenhuisbed per dag;
- Ongeveer 85% van het afval in de zorgsector is gangbaar, ongevaarlijk afval.
- De resterende 15% wordt beschouwd als gevaarlijk materiaal dat besmettelijk, giftig of radioactief kan zijn.
- Elk jaar worden wereldwijd naar schatting 16 miljard injecties toegediend. Een deel van de naalden en spuiten wordt na gebruik onjuist afgevoerd.

Circulariteit

De circulaire economie (CE) is een belangrijke invalshoek, omdat veel sectoren veel grondstoffen verbruiken. De meeste materialen of producten worden slechts één keer of voor een beperkte periode gebruikt. Er zijn veel strategieën om afval te verminderen en grondstoffen beter gebruiken. Om circulair te worden, moeten we producten en processen herontwerpen en materialen en producten langer gebruiken.

In dit project rangschikken we de best practices in de zorgsector.

Gericht op onderwijs

Om jongeren te betrekken richten we ons in dit project op op mbo-studenten. Ze kunnen tijdens en na hun opleiding systemen van binnenuit te veranderen en hun sector duurzamer maken. We onderzoeken curricula en praktijken in de sector en richten ons op circulariteit in het onderwijs en op de beste implementatie van duurzame praktijken in de zorgsector. Onderwijs is een goede weg om nieuwe best practices in de sector te implementeren. Door deze best practices ook te implementeren in de opleiding maken we curricula actueel en relevant voor ontwikkelingen in de samenleving.

Doelgroepen

 • Studenten in MBO-opleidingen zorg en welzijn
 • Professionals en instellingen in de sector zorg en welzijn.

Doel

Het project heeft 4 hoofddoelen:

 1. Verbeteren van de kennis van studenten, docenten en de zorgsector over sectorale problemen in verband met de afvalproductie en het inefficiënt gebruik van grondstoffen en het vinden van oplossingen voor deze problemen.
 2. Studenten en docenten betrekken en in beweging zetten om samen te werken met de experts in duurzaamheid en circulariteit in hun sector, om hen in staat te stellen om initiatieven voor veranderingen in gang te zetten die ook daadwerkelijk geïmplementeerd gaan worden.
 3. Instellingen voor beroepsopleidingen, de gezondheidszorgsector en innovators op het gebied van duurzame praktijken en circulariteit samenbrengen om samen te werken en oplossingen te vinden die geschikt zijn voor de sector.
 4. Tegemoetkomen aan de behoeften van het beroepsonderwijs voor zorg en welzijn op het gebied van duurzaamheid, wat verplicht in hun curricula moet worden geïntegreerd.

Resultaten

 1. We onderzoeken hoe duurzaamheid in het curriculum van de opleiding aan de orde komt.
 2. We meten hoeveel afval de sector per patiënt en per werknemer produceert en brengen dit in beeld.
 3. We adviseren hoe kosten en afval te verminderen zijn.
 4. We gebruiken de onderzoeken om met de sector en relevante stakeholders in gesprek te gaan over verbeteringen.
 5. We organiseren een Online Climate Acton Academy en een Climathon om de good practices te delen met docenten, studenten en vertegenwoordigers van de sector.

Ondersteuning

Het project wordt ondersteund door het Europese fonds Erasmus+.

logo Erasmus+

Het project draagt bij aan de thema's Circulaire Economie, Klimaatadaptatie, Milieu en Klimaatverandering, Toekomstgerichtheid van het onderwijs en Green Skills.

gebruikte medische spuiten

Neem contact op