6 oktober: training Didactiek van de Hoop

Op deze eendaagse training voor aardrijkskundedocenten krijg je uitleg over de achtergrond en de principes van de Didactiek van de Hoop. Daarna nemen we verschillende lesmaterialen door, en bespreken we hoe deze toegepast kunnen worden in de aardrijkskundeles.

Didactiek van de Hoop

Informatie over klimaatverandering die leerlingen krijgen op school en via de media leidt vaak tot sombere gevoelens over de toekomst. Veel jongeren ervaren klimaatstress. De ‘Didactiek van de Hoop’ probeert gevoelens van angst en uitzichtloosheid te doorbreken. Met verschillende werkvormen willen we leerlingen het gevoel geven dat een betere wereld mogelijk is, en dat zij daar een rol in kunnen spelen. Speciaal voor toepassing in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs!

Op deze site vind je meer achtergrondinformatie over klimaatstress en over de didactische principes van de Didactiek van de Hoop. Ook worden er verschillende lesmaterialen besproken. Als je meer wilt leren over hoe je de Didactiek van de Hoop werkvormen kunt toepassen in de les, dan kun je je aanmelden voor een training.

Onderzoek

Er zijn twee onderzoeksprojecten waaraan je als docenten kunt deelnemen:

  1. Uittesten en doorontwikkelen van de Didactiek van de Hoop werkvormen
  2. Onderzoek naar de ontwikkeling van de houding van leerlingen in de loop van een schooljaar 

Klik hier voor meer info en aanmelden voor het onderzoek.

Tijd: 6 oktober 2023, 9:30u - 16:00u

Aanmelden: Klik hier naar het aanmeldingsformulier.

Kosten

De trainingsdagen zijn kosteloos voor docenten die meedoen aan het onderzoeksproject. Docenten die niet meedoen aan het onderzoek kunnen wel meedoen aan de training tegen een deelnemersbijdrage van 100 Euro.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Tim Favier (t.t.favier@uu.nl)

De trainingsdag wordt aangeboden op verschillende datums.

Partners

De Didactiek van de Hoop en de trainingen zijn een gezamenlijk aanbod van Universiteit Utrecht en Stichting Technotrend.

logo Universiteit Utrecht

demo futureproof education

Neem contact op