5 juni 2022: Nationale Milieudag 2022

UNEP (United Nations Environment Programme, het milieuprogramma van de Verenigde Naties) heeft 5 juni ingesteld als 'Wereldmilieudag' (World Environment Day). Deze wordt sinds 1974 gehouden om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen. De jaarlijkse viering van 'Wereldmilieudag' vindt telkens in een andere stad plaats en heeft een eigen thema. (Bron: beleven.org).

Jubileum Grenzen aan de Groei: 1972-2022

Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. In 2022 is dit precies vijftig jaar geleden. Het alarmerende rapport vormde mondiaal het startsein om het milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen tot het algemeen bewustzijn. ‘Grenzen aan de groei’ bracht voor het eerst de wisselwerking in beeld van vijf kritische factoren: bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. Dit gebeurde in de vorm van scenarioberekeningen voor de periode 1970-2170 met dramatische uitkomsten.

De VVM (netwerk van milieuprofessionals), de Club of Rome NL en de Jongerenmilieuraad grijpen dit gouden jubileum aan om tijdens de Nationale Milieudag op 14 en 15 juni 2022 stil te staan bij wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet: wat zijn de uitdagingen voor de komende vijftig jaar? (Bron: Vereniging van Milieuprofessionals).

omslag Limits to growth 1972

Neem contact op