29-6 / 6-7: Training Routekaart Duurzaam Onderwijs

Op 29 juni en 6 juli organiseert de netwerkorganisatie Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), het samenwerkingsverband van gemeentelijke NME-centra, een online training over duurzaamheid in het onderwijs, de Whole School Approach (WSA) en de Routekaart Duurzaam Onderwijs. In de training wordt onder meer aandacht besteed aan hoe gemeenten met scholen in gesprek kunnen gaan over het verankeren van duurzaamheid in de kern van het onderwijs.

De training wordt verzorgd door Patrick van der Hofstad van Stichting Technotrend.

29 juni: integrale aanpak

De eerste sessie gaat over een integrale aanpak van duurzaam onderwijs. Daarbij besteden we aandacht aan het begrip duurzame ontwikkeling en de relevantie voor het onderwijs, de WSA als denkwijze voor een integrale aanpak en een verkenning hoe wij als NME-centra scholen hierbij kunnen ondersteunen.

6 juli: visie- en strategievorming

In de tweede sessie gaat het over visie- en strategievorming met de Routekaart Duurzaam Onderwijs. Daarin komen de drie centrale elementen van de routekaart aan bod, bespreken we de ervaringen van een basisschool waarbij dit traject doorlopen is en bekijken we gezamenlijk hoe wij aan de hand van de routekaart scholen kunnen ondersteunen en wat we daarvoor verder nodig hebben.

Praktisch

De training bestaat uit twee sessies van twee uur:

  • 29 juni van 15.00-17.00 uur en
  • 6 juli van 15.00-17.00 uur.

Deelnamekosten: €180 per persoon (bij deelname vanaf 10 centra).

Ga naar de site van GDO voor meer informatie en aanmeldingsmogelijkheid.

routekaart op mobiel

Neem contact op