25 maart: online kick-off Young Innovators 2021

[English below]

Op 25 maart vanaf 15:00u (CET) openen we het nieuwe Young Innovators seizoen met een online kick-off bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die interesse heeft in het programma, wie al betrokken is of dat de afgelopen jaren was!

De voertaal is Engels / The event is English spoken.

Dit jaar maken we ruimte om te reflecteren op het voorgaande jaar en zullen we in break-out rooms co-creatieve sessies faciliteren waarbij we in gesprek gaan over thema’s zoals jongeren-empowerment, innovatie en systemisch denken over klimaatvraagstukken. Zo willen we het programma niet alleen inhoudelijk verbeteren maar ook met elkaar zorgen dat iedereen komend seizoen weer met frisse nieuwe ideeën aan de slag kan met klimaatonderwijs en nieuwe verbindingen leggen.

Belangstelling?

Dus: ben jij geïnteresseerd in onderwijs, innovatie en duurzaamheid, kom dan ook!

Voor meer informatie: lees/download de flyer. Meld je aan met een e-mail met je naam naar Annemarie.Voorsluys@stichtingtechnotrend.nl of als je nog vragen hebt.

We zien je graag op ons scherm!

[English]

On March 25, from 3:00 pm (CET), we will open the new Young Innovators season with an online kick-off meeting. This meeting is open to anyone interested in the program, who is already involved or has been involved in recent years! The event is English spoken.

This year we will make room to reflect on the previous year and we will facilitate co-creative sessions in break-out rooms in which we will discuss topics such as youth empowerment, innovation and systemic thinking about climate issues. For example, we not only want to improve the content of the program, but also together ensure that everyone can get started with fresh new ideas with climate education and make new connections in the coming season.

Interested?

For more information: read / download the flyer. Sign up with an email with your name to Annemarie.Voorsluys@stichtingtechnotrend.nl or if you have any questions.

We look forward to seeing you on our screen!

Programma/Schedule

15:00 Opening
15:10 Patrick van der Hofstad, director Stichting Technotrend: from periphery to mainstream
during the next 10 years
15:20 Looking back at 2020 (Mural)
15:30 Futuring part 1 (Mural)
15:40 Luise Heidenreich, programme lead Young Innovators Europe: what’s happening in
Europe
15:50 Team Keete, Anne, Isabel: participating in Young Innovators
16:00 Spoken word
16:05 Break out sessions (Mural & Trember)

  • The world in 2050
  • Self-efficacy, agency and climate action
  • Glocal connections

16:30 Summary of sessions
16:40 Futuring part 2 (Mural)
16:50 Closing

 

logo Young Innovators en Climate-KIC

young innovators in actie

Neem contact op