Bewust Energie Besparen in Arnhem

In het schooljaar 2022-2023 gaan vmbo-leerlingen in Arnhem aan de slag met het project Bewust Energie Besparen.

De gemeente Arnhem werkt actief met bewoners aan de energietransitie. Samen met de Energiebank, woningbouwcoöperaties en veel diverse wijkorganisaties en bewoners en vrijwilligers zorgen zij voor meer bewustzijn op het gebied van energieverbruik en direct en indirect voor het verlagen van de energierekening.

De gemeente heeft Gini Manting en Harald Wiggers gevraagd om ook met scholen, docenten en leerlingen aan dit doel te werken. Samen met Stichting Technotrend ontwikkelden ze lessen en leskisten. In het schooljaar 2022-2023 wordt het project Bewust Energie Besparen met leerlingen en docenten uitgevoerd op vmbo-scholen in de Arnhemse wijken Presikhaaf en Malburgen. Leerlingen zijn de kinderen in de wijk. Zij kunnen invloed uitoefenen op de hoogte van de energierekening door bewust energie besparen een onderwerp te maken, door zelf te handelen – en energiecoaches thuis uit te nodigen.

De lessenserie is zo ontwikkeld dat deze als geheel kan worden gegeven, maar de modules en specifieke werkopdrachten kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Op deze manier kan er ‘op maat’ worden gewerkt.

Alle docenten kunnen meedoen aan een online training die herhaaldelijk wordt aangeboden. Zo worden de scholen optimaal ontzorgd. De lessenserie is zo ontwikkeld dat deze opgenomen wordt in het curriculum en afgestemd wordt op de samenwerkingspartners.

Doel

  • Leerlingen kunnen zich een voorstelling maken bij (de urgentie van) de energietransitie.
  • Leerlingen kunnen op school en thuis aan de slag met energiebesparende maatregelen.

Partners

Lokaal2, Volkshuisvesting, de Energiebank en de gemeente Arnhem.

leskist energie

Neem contact op