10 jaar Stichting Technotrend!

Eind september 2021 viert Stichting Technotrend haar 10-jarig bestaan. Dit jubileum vieren we op 24 september met een informele gezellige en verrassende bijeenkomst. Er zal worden bijgepraat, samen teruggekeken en natuurlijk een blik in de toekomst worden geworpen. De uitnodigingen naar netwerkpartners, oud-medewerkers en andere relaties zijn inmiddels verstuurd.

logo Technotrend

In deze 10 jaar heeft Stichting Technotrend honderden grotere en kleinere projecten uitgevoerd. Aan de wieg stonden Patrick van der Hofstad en Jurgen Tielbeke. Zij bedachten in 2010 een programma duurzaamheid en techniek: Technokids Groenland. Dat werd in eerste instantie buitenschools aangeboden. Het was zo'n succes dat de initiatiefnemers steun vonden om meer projecten met een duurzame en een technische component te ontwikkelen en uit te voeren, vooral ook binnen scholen.

Sindsdien hebben binnen en door deze projecten duizenden leerlingen uit basis-, voortgezet (vmbo!) en middelbaar beroepsonderwijs en BSO's kennisgemaakt met uiteenlopende onderwerpen als zwerfafval, energietransitie, textielindustrie, circulaire economie, global goals en klimaatadaptatie. Ze leerden aan de hand van speelse materialen, opdrachten, excursies, ze maakten werkstukken, LED-beestjes en windwagentjes, ze ontwierpen duurzame huizen en steden, bedachten duurzame tips voor ouders, winkeliers, bedrijven en overheden, namen video's op en hielden presentaties voor docenten, opdrachtgevers en ouders.

Dat kon natuurlijk niet zonder steun en hulp en samenwerking met andere mensen en organisaties. In deze 10 jaar is samengewerkt met tientallen scholen, docenten, overheden, bedrijven en collega-organisaties in de duurzaamheidssector.

Tientallen enthousiaste medewerkers hebben de afgelopen tien jaar pionierswerk gedaan bij de ontwikkeling van lesmaterialen, lesprogramma's en lesmethoden, innovatieve didactische vormen, creatieve challenges en veel meer.

Alle projecten en producten zijn mogelijk geworden dankzij de subsidies, opdrachten en bijdragen van vele partijen, zowel overheden als bedrijven, die belang zagen en zien in het voorbereiden van jongeren op een duurzame toekomst.

Hartelijk dank!

We willen bij deze gelegenheid graag al deze personen en organisaties bedanken voor hun steun, hulp en samenwerking!

Het werk van Stichting Technotrend is nog niet klaar. Juist in deze tijd blijkt dat jongeren die nu op school zitten, in hun toekomst serieus de effecten van klimaatverandering gaan ervaren. Het blijft dringend nodig om hen hierop voor te bereiden met kennis, vaardigheden en handelingsperspectief om hun toekomst duurzaam vorm te geven. Samen met oude en nieuwe partners willen we de komende jaren hier graag mee verder gaan.

Patrick presenteert kick off Energy Challenges

Neem contact op