Young Innovators Programma 2023-2024 met HDSR

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Het werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Zij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Door klimaatverandering (hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, heftigere neerslag) wordt het werk van HDSR nog belangrijker. groene tuinMet gemeentes en provincie werkt het HDSR aan een regio Utrecht die in 2050 ook nog leefbaar is door het voorkomen van wateroverlast, watertekort, droogte en hittestress. HDSR werkt aan het vergroenen van tuinen aar ook aan het versterken van de dijken in onze regio.

In dit samenwerkingsproject van Stichting Technotrend en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nemen we bovenbouwleerlingen HAVO en VWO mee in de uitdagingen die dit oproept. Ze maken kennis met de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en gaan actief meedenken over welke oplossingen mogelijk zijn.

Belangrijkste doelstellingen

  • Vergroten van bewustzijn over klimaatadaptatie en de rol van water in hun leefomgeving onder leerlingen
  • Versterken van de relatie tussen scholen, buurtbewoners en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
  • Ontwikkelen en opstarten van lokale klimaatadaptatie acties

Doelgroep

Het project kan het hele schooljaar 2023-2024 worden uitgevoerd. Er is ruimte voor 400 leerlingen bovenbouw HAVO en VWO van scholen in en rond Utrecht.

Meer info en aanmelden

Scholen kunnen zich aanmelden tot 1 maart 2024 bij Petra Graatsma.

Activiteiten

Leerlingen volgen een Young Innovators programma waarin ze aan de slag gaan met 2 actuele casussen:

  • vergroenen van tuinen en buurten
  • aandacht voor belang van dijken in Nederland.

Thema

Met dit project werkt Stichting Technotrend aan de thema's Klimaatadaptatie en waterbeheer.

Samenwerkingspartners

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

logo HDSR

Young Innovators wordt mede mogelijk gemaakt door

logo Fonds NME 

dijk met bloemen

Neem contact op