Presentatie hackaton Natuur en Groen in de stad op Innovatie Expo 2023

Vier teams van studenten krijgen op 2 november 2023 gelegenheid om de resultaten te presenteren van hun uitgewerkte casus. Ze gaan dat doen op de tweejaarlijkse InnovatieExpo in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Onder de toehoorders is niemand minder dan (demissionair) minister Van der Wal van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij deze casus staat het thema ‘natuur en groen in de stad’ centraal.

Een week voor deze presentatie gaan de studenten tijdens een hackathon intensief aan de slag met het uitwerken van de casus. Een hackathon is bekend als een intensieve sessie van een dag (of langer) om een innovatieve en creatieve oplossing te ontwikkelen voor een complex probleem, vergelijkbaar met een climathon uit ons Young Innovators programma. Als voorbereiding op de hackathon volgen de studenten een informatiesessie en een voorbereidingscollege over de hackathon.

Dit project brengt studenten en bedrijven/organisaties bij elkaar, om zo samen bij te dragen aan de duurzaamheidstransitie. In totaal kunnen 16 tot 24 studenten verdeeld in vier teams de casus gaan uitwerken in dit project. De teams bestaan uit een combinatie van MBO-, HBO- en WO-studenten. Deze unieke multidisciplinaire samenwerking kan leiden tot unieke inzichten en oplossingen.

Ook krijgen studenten een unieke kans om op het groot evenement van de InnovatieExpo hun inzichten te delen en te netwerken met alle bezoekers van de expo, waaronder veel vertegenwoordigers scholen, bedrijven en overheden.

Doel

Het doel van de hackathon is om deze studenten de gelegenheid te bieden hun handelingsperspectief te verkennen en te vergroten om op eigen initiatief impact te kunnen maken binnen hun samenleving, nu en in het vervolg van hun studie en loopbaan. Tegelijkertijd willen we een voorbeeld geven van de verbinding tussen verschillende onderwijsniveaus.

De praktische doelstelling van de hackathon is het bijdragen aan het genereren van oplossingen binnen deze vraagstukken, met een focus op natuur en groen in de stad. Door de studenten te verbinden met experts uit het bedrijfsleven en cocreatie te stimuleren leggen we een fundament voor de brug tussen het school- en werkleven. Dit ligt in lijn met het thema van de InnovatieExpo 2023: "samen innoveren en bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving in Nederland".

Achtergrond

Het stimuleren van de volgende generatie van professionals om duurzame oplossingen te bedenken is van cruciaal belang om te voldoen aan de eisen van een snel veranderende wereld. Dit project beoogt hieraan bij te dragen. 

Stichting Technotrend voert dit project uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

illustratie groene stad

Neem contact op