Nieuwe energie!

Verken met leerlingen de mogelijkheden van een schone en eerlijke energietransitie. Wat is energie en hoe laat je kinderen dit ervaren? Wat is het verschil tussen energiebronnen (bijv. zon en gas) en energiedragers (bijv. waterstof) - en hoe leg je dat uit? Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende energiebronnen en hoe kun je leerlingen hierover laten discussiëren? En wat hebben energie en energiebesparing met rechtvaardigheid te maken? We gaan o.a. aan de slag met korte proefjes en lesmateriaal dat in Utrecht gebruikt wordt om energiearmoede terug te dringen.

Na deze module ken je de belangrijkste discussiepunten van de energietransitie. Je hebt de kennis en tools om met kinderen hierover in gesprek te gaan, en om hen aan de slag te laten gaan met energiebesparing in de eigen leefomgeving.

energiecentrale

Neem contact op