Circulair Nederland

Verken met leerlingen de mogelijkheden voor een schone en betekenisvolle economie. Statiegeld, afvalscheiding, recycling en tweedehands kleding, we kennen het allemaal. Maar welke problemen lossen we ermee op? Welke waarden liggen eraan ten grondslag? Wat is er nog meer mogelijk? In deze training krijg je een inleiding in begrippen als circulaire economie en betekeniseconomie. Aan de hand van de 6 R’s of sustainability (rethink, refuse, reduce, reuse, repair, recycle) verkennen we manieren om zuiniger om te gaan met grondstoffen. Met het lesmateriaal van Troep onder de Loep koppelen we het onderwerp aan de belevingswereld van leerlingen.

Na deze module heb je inzicht in de waarden en principes van de circulaire economie. Je kunt deze vertalen naar lesopdrachten, en in de klas zelfstandig aan de slag met het lesmateriaal van Troep onder de Loep.

troep onder de loep

Neem contact op