Gastlessen voor leerlingen basisscholen voor Clubhaus Architecten

In opdracht van Clubhaus Architecten bezoeken onze collega's van team PO van augustus tot oktober 2023 acht basisscholen in de Indische Buurt in Amsterdam. Clubhaus ontwerp energievoorzieningDe leerlingen van alle groepen 6 krijgen gastlessen over duurzaamheid. Aan de hand van een vragenlijst voor de leerlingen verzamelen we tijdens de lessen informatie. Clubhaus ontwerp verkeerspleinWe stellen leerlingen allerlei vragen over hun schoolgebouwen, het verkeer rondom de school, energie en water. Met deze gegevens gaat Clubhaus Architecten ontwerpen maken om de schoolpleinen en gebouwen te verduurzamen met gebruik van natuurlijke ingrepen. We denken ook na na over het plaatsen van educatieve installaties op of rondom de scholen.

 

 

Als deze plannen doorgaan, zou Stichting Technotrend in de toekomst betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen van lessen rondom deze installaties. Samen zetten we ons in voor een groenere toekomst waarin duurzaamheid en bewustwording centraal staan in het onderwijs en de fysieke omgeving van de scholen.

Het project draagt bij aan het thema's klimaatadaptatie, jongeren en de toekomst en betrekt leerlingen bij het verduurzaming van hun omgeving.

Clubhaus ontwerp groen schoolplein

Neem contact op