Led’s Use the Sun

Welke duurzame technieken kan je toepassen in je schoolgebouw? Hoe kunnen de kinderen daarover leren en ermee aan de slag? Zijn deze technieken ook technisch en financieel op jouw school haalbaar?

Leerlingen onderzoeken de duurzame technieken in hun schoolgebouw, scholen onderzoeken de mogelijkheid voor het aanbrengen van LED-verlichting en zonnepanelen.

Thema: Energie, Global Goals, Techniek, BSO
Leeftijd: 10-12 jaar
 

zonnepanelen op schooldak

Het project heeft als doel dat de deelnemende scholen LED en/of PV toepassen in hun schoolgebouw en deze onderwerpen structureel inbedden in het curriculum van hun leerlingen. Het project wordt zo veel mogelijk bekendheid gegeven in de lokale pers, om ook bij het bredere publiek bewustwording op het vlak van duurzaamheid en techniek te bevorderen.

Het project beoogt daarnaast het volgende:

  • Het stimuleren van duurzaamheids- en techniekeducatie in het primair onderwijs;
  • Het stimuleren van het bewustzijn in het primair onderwijs (bij leerlingen, docenten, organisatie) van de technische aspecten van hun schoolgebouw en de mogelijkheden voor verduurzaming;
  • Het stimuleren van de toepassing van duurzame technieken in schoolgebouwen van het primair onderwijs; Integratie van inhoudelijk beleid (het curriculum) en huisvestingsbeleid (technische aspecten van het schoolgebouw) in het primair onderwijs;
  • Communicatie van bovenstaande inhoudelijke aspecten en de beoogde/behaalde projectresultaten naar een breder publiek; Het stimuleren van breed bewustzijn in de samenleving over de mogelijkheden van duurzame ontwikkeling en de relatie hiervan met technologische ontwikkeling;
  • Versterking van de lokale/regionale infrastructuur op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME) en techniekeducatie; Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Fonds Schiedam Vlaardingen met betrekking tot het verbeteren van de samenleving, educatie van kinderen en stimuleren van duurzame ontwikkeling en de opbouw van de hiervoor benodigde deskundigheid.

Meer weten over de Led’s Use the Sun ? Neem contact op!

Neem contact op