Klimaatadaptatie

In dit programma ligt de focus op de groen/blauwe stad. Een stad met veel groen is leefbaar en gezond en het groen zorgt voor goede afwatering. Een stad met veel water gaat de hittestress tegen die gepaard gaat met klimaatverandering. Leerlingen gaan deze verbanden zien en gaan in zes weken tijd op onderzoek uit om bij te dragen aan de verduurzaming van de stad.

donkere wolk

De opdracht die gedurende het hele programma loopt is het ontwerpen van een duurzame, groen/blauwe schoolomgeving. Dat kan het schoolplein zijn of het dak van de school, maar ook de openbare ruimte in de buurt van de school. Specifiek wordt er van de leerlingen gevraagd om zowel groen als water te integreren in hun ontwerp. Met name het vasthouden van water brengt technische uitdagingen met zich mee. Tenslotte verwerken de leerlingen biobased materialen in het ontwerp. Bovendien kan het kweken van voedsel in de stad nog als onderwerp worden toegevoegd.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Groendetectives

De leerlingen speuren naar mogelijke plekjes in en om de school die in aanmerking komen voor vergroenen of verblauwen.

Green Future Heroes

Kennismaken met groenprofessionals die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de stad.

Ontwerpen

Het plan wordt ontworpen en uitgewerkt. Dat kan in de vorm van een maquette of prototype. De leerlingen presenteren hun ontwerpen aan elkaar.

Meer weten over de Klimaatadaptatie ? Neem contact op!

Neem contact op