De Ondernemende School

Het omgaan met afval en zwerfafval kent vele uitdagingen, maar heeft ook veel potentie. In deze lessenreeks ligt de focus dan ook op het ondernemerschap van de leerlingen, welke innoverende en creatieve oplossingen weten ze te verzinnen? Wat voor lokale ondernemers zijn al bezig met deze thema's en wat kunnen de leerlingen hieraan bijdragen?

De Leerlingen worden uitgedaagd om zelf oplossingsgericht aan de slag te gaan, en met producten en oplossingen te komen die voor hun eigen gemeente bruikbaar zijn. Wie weet misschien zit de nieuwe Boyan Slat wel in gewoon in de klas

Ondernemende School

Leerdoelen

De leerlingen:

 • weten hoe afval gescheiden moet worden, welke verschillende fracties afval er zijn en in welke bak het terecht moet komen;
 • weten hoeveel afval er jaarlijks op straat belandt;
 • weten hoe de gemeente met afval om gaat en wat voor innovatieve oplossingen de markt biedt;
 • weten welk afval er als zwerfafval aangetroffen wordt en hoe lang de natuur erover doet om dit af te breken;
 • weten wat de plastic soep is;
 • weten wat de circulaire economie is, waarom dat belangrijk is;
 • leren over aansprekende oplossingen en voorbeelden van hergebruik van materialen;
 • leren over het maatschappelijk en economisch belang van de afvalsector en de uitdagingen die hierin de komende jaren optreden;
 • leren probleemoplossend en zelfstandig te werk te gaan, waarbij ze uit gaan van eigen creativiteit;
 • zien voorbeelden van inspirerende mensen die werken aan creatieve oplossingen;
 • denken na over wat ze zelf kunnen doen en welke oplossingen er al zijn;
 • gaan zelf op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen voor lokale problemen.

Binnen deze leerlijn worden een aantal praktische modules aangeboden. Het betreft

 • Onderzoeksbureau Innovatie
 • Duurzame Jeans

De adviseur van Stichting Technotrend stelt in samenwerking met de school op maat een programma samen. Hierbij wordt rekening gehouden met het leerniveau, het leerjaar en de beschikbare tijd zodat het altijd goed aansluit op de wensen van de school.

Meer weten over de De Ondernemende School ? Neem contact op!

Neem contact op