De Participerende School

In deze lessenreeks ligt de focus op de samenwerking van de school met de directe omgeving om snoeproutes aan te pakken. Scholen, gelegen in woonwijken, hebben regelmatig te maken met klachten van omwonenden, bijvoorbeeld vanwege rondslingerende flesjes en ander verpakkingsmateriaal.

In deze lessen krijgen leerlingen meer zicht op de problemen die zogenaamde snoeproutes opleveren voor omwonenden en worden ze uitgedaagd hiermee aan de slag te gaan. Door samen te werken met betrokkenen uit de directe schoolomgeving wordt gewerkt aan duurzame oplossingen en ontstaat er meer bewustzijn. Maar hoe pak je dit samen op? En waar moet je beginnen?

Participerende school

Het lesprogramma kent een aantal belangrijke leerdoelen die nagestreefd worden. De leerlingen:

 • weten hoe afval gescheiden moet worden, wat voor fracties afval er zij en in welke bak dat vervolgens moet;
 • weten hoeveel afval er jaarlijks op straat belandt;
 • weten hoe de gemeente met afval omgaat en sluit aan bij eventuele (afval)projecten die in de wijk en de directe omgeving van de school lopen;
 • weten welk afval er rondom hun school ontstaat en hoe lang het duurt voor de natuur om op te ruimen;
 • weten wat de plastic soep is;
 • weten wat de circulaire economie is en waarom dit belangrijk is voor de toekomst;
 • leren over aansprekende oplossingen en voorbeelden van het hergebruik van materialen;
 • leren wanneer iets daadwerkelijk afval is en hoe hier in andere culturen mee omgegaan wordt;
 • zien voorbeelden van inspirerende aanpak van snoeproutes;
 • denken na over wat ze zelf kunnen doen om de problemen rondom hun eigen school te verbeteren;
 • leren onderzoekend en oplossingsgericht te werk te gaan;
 • leren samen te werken met betrokkenen om te komen tot breedgedragen oplossingen.

Binnen deze lessenreeks worden een aantal verschillende praktische modules aangeboden. Deze modules kunnen aaneengesloten of los van elkaar ingezet worden. Het betreft de volgende modules:

 • Onderzoeksbureau Snoeproutes
 • Handen uit de Mouwen
 • Blik op Straat

De adviseur van Stichting Technotrend stelt samen met de school een programma op maat samen. Dit wordt mede bepaald op basis van het leerjaar, het leerniveau en de beschikbare tijd die de school beschikbaar heeft.

 

Meer weten over de De Participerende School ? Neem contact op!

Neem contact op