De Afvalvrije School

In deze lessenreeks ligt de focus op een afvalvrije/circulaire school. Leerlingen krijgen meer te weten over een circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van onnodige afvalproductie. De nadruk hierbij ligt op de situatie op school.

 

 

Het schoolplein, de kantine en het schoolgebouw zijn voor leerlingen bekend terrein, maar als het gaat om afval en zwerfafval hebben ze vaak geen idee wat zich hier allemaal afspeelt. Wat zijn de specifieke problemen op onze school? Hoe kunnen wij hierin zelf verbetering aanbrengen? En wat kan er vervolgens gedaan worden met het zwerfafval dat leerlingen aantreffen?

Afvalvrije School

Leerlingen gaan actief aan de slag met hun eigen Afvalvrije School.

 

Binnen de lessenreeks zijn hierbij de volgende leerdoelen opgesteld.

De leerlingen;

 • weten hoe afval geschieden moet worden, welke fracties afval er zijn en in welke bak dit moet;
 • weten hoeveel afval er jaarlijks op straat belandt;
 • weten hoe hun gemeente met afval omgaat, en hoe dit op hun eigen school vormgegeven is;
 • weten met welk afval de school te maken heeft en hoe lang het duurt voor de natuur om dit afval af te breken als het zwerfafval zou zijn;
 • weten wat de plastic soep is;
 • weten wat de circulaire economie is en waarom dat belangrijk is voor onze toekomst;
 • zien voorbeelden van inspirerende mensen die werken aan duurzame oplossingen;
 • leren wanneer iets afval is of een grondstof;
 • Denken na over wat ze zelf kunnen doen tegen zwerfafval;
 • leren wat zij op school kunnen doen om zwerfafval te voorkomen.

De lessen rondom een Afvalvrije School bestaan altijd uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Binnen de leerlijn worden een aantal verschillende praktische modules aangeboden:

 • Onderzoeksbureau Afval
 • Papier maken
 • Plastic Statement
 • Food for Thought

De modules zijn individueel of als reeks inzetbaar.

De adviseur van Stichting Technotrend stelt in overleg met de school het beste programma samen, op basis van het niveau van de leerlingen, de beschikbare planning en het leerjaar.

  Meer weten over de De Afvalvrije School ? Neem contact op!

  Neem contact op