Studie & Beroep: kies duurzaam!

Misschien las je al het boek ‘Morele Ambitie’ van Rutger Bregman dat in maart 2024 is verschenen. Hij haalt daarin een belangrijke quote aan:

“At critical moments in time, you can raise the aspirations of other people significantly, especially when they are relatively young, simply by suggesting they do something better or more ambitious than what they might have in mind (...), the benefit to them, and to the broader world, may be enormous. – Tyler Cowen, econoom”

Jongeren staan voor de moeilijke taak om te kiezen hoe ze omgaan met klimaatverandering: moet/wil ik iets gaan doen? Ga ik minder vlees eten, minder vliegen, minder kopen? En: kies ik een opleiding en beroep waardoor ik invloed kan uitoefenen? Met deze lessenreeks neem je de leerlingen op een speelse, positieve manier mee in de de mogelijkheden om in hun latere beroep impact te maken op een duurzame wereld.

Ze onderzoeken tijdens de lessen wat vanuit hun eigen interesse en talenten een match zou kunnen zijn met een ‘baan met groene impact’. Het laat hen ook inzien hoe sectoren momenteel veranderen in de duurzaamheidstransitie, denk bijvoorbeeld de stormachtige revolutie in de autotechnieksector met de komst van de elektrische auto en de innovaties rondom kweekvlees en plantaardige eiwitten in de voedselindustrie. De lessenreeks is nergens dwingend of sturend, maar verleidt tot reflectie.

Wat gaan de leerlingen doen?

Na een korte inleiding over klimaatverandering en de duurzame transitie volgen verschillende werkvormen om leerlingen bewust te maken van hun blik op de toekomst en wat een duurzame leefstijl is (vegetarisch eten, meer met openbaar vervoer e.d.). Ze krijgen inzicht in duurzame beroepen en de ontwikkelingen per arbeidsmarktsector. Daarna reflecteren ze op speelse manier op hun eigen interesses en hoe deze kunnen matchen met beroepen en sectoren.

klimaatverandering beroepen

Tijdsbesteding leerlingen

De lessenreeks kan in 2 tot 3 lesuren van 45 minuten worden uitgevoerd.

Doelgroep

De lessenreeks is ontwikkeld voor leerlingen HAVO en VWO. Passend is om dit in het kader van hun oriëntatie op een profielkeuze (jaar 3) en de oriëntatie op een vervolgstudie en beroep (jaar 4 HAVO en jaar 5 VWO) in te zetten. Het lespakket past goed in de mentor-uren waarin aandacht wordt besteedt aan profielkeuze en loopbaanoriëntatie, maar kan ook plaats krijgen binnen een thema duurzaamheid in een vak als Aardrijkskunde, Biologie of Burgerschap.

Inzet school

Docenten worden door Stichting Technotrend uitgerust met alle lesmaterialen (slides, werkbladen en achtergrondinfo) om de les zelfstandig uit te voeren. Stichting Technotrend kan de docent ondersteunen door vooraf, tijdens en na de lessen begeleiding te bieden. Op verzoek kan Stichting Technotrend de les als co-docent met een docent samen verzorgen.

Nascholing

Docenten die zich willen voorbereiden op het geven van lessen over duurzaamheid en duurzame didactiek, kunnen terecht bij een Masterclass Duurzaam Onderwijs. Kijk op de website van Masterclasses Duurzaam Onderwijs voor het volledige aanbod.

Interesse?

Wil je dit lespakket ook jouw leerlingen aanbieden? Heb je nog vragen? Neem contact op met het team HAVO-VWO via havo-vwo@stichtingtechnotrend.nl.

 

Meer weten over Studie & Beroep: kies duurzaam! ? Neem contact op!

Neem contact op