Nederland 2050

Hoe ziet onze gewenste toekomst eruit? Hebben we daar invloed op? Jongeren horen veel verontrustende voorspellingen en ervaren weinig mogelijkheden om deze tegen te gaan. Dit lespakket vertelt een positief verhaal en biedt leerlingen inzicht en handelingsperspectief. Met dit lespakket train je verbeeldingskracht en fantasie, denken in scenario’s, storytelling, hoe je veranderprocessen in gang kunt zetten en het scherpt het denken over duurzame normen en waarden: tools om zélf de toekomst vorm te geven.  

Het lespakket bestaat uit de nascholing Toekomstdenken voor docenten, een uitgebreide docentenhandleiding, lesplannen en links naar verdiepende artikelen, onderzoeken en video’s. De onderwerpen kun je aanpassen aan je eigen vak en vakoverstijgend geven. Het pakket kan worden uitgebreid met gastlessen.

Wat gaan leerlingen doen?

Leerlingen trainen belangrijke vaardigheden: verbeeldingskracht, systeemdenken, innovatief vermogen, creativiteit, zelfkennis, kritisch denken, samenwerken, vormgeven en presenteren.  

Het lespakket biedt volop vrijheid om in te zoomen op specifieke thema’s en om vakken met elkaar te verbinden.

Leerlingen doorlopen vijf modules (met variabele lengte).

  • Module 1: Toekomstbeelden en emoties (1 lesuur)
  • Module 2: Brief uit de toekomst (1-2 lesuren)
  • Module 3: De toekomst van... (2 lesuren tot halve themadag)
  • Module 4: Museum van de Toekomst (2 lesuren tot één themadag)
  • Module 5: Only planet (3 lesuren tot één themadag)
spandoek don't ruin our future

Doelgroep

Dit lespakket is ontworpen voor de leerjaren 4, 5 en 6 havo en vwo; vereenvoudiging voor leerjaar 3 is mogelijk.  

De lessen kunnen vakgericht en vakoverstijgend gegeven worden. Ze sluiten goed aan bij de vakken aardrijkskunde, maatschappi­jleer, NLT, biologie, economie, geschiedenis, Nederlands, kunstvak dra­ma, kunstvak beeldend en filosofie.  

Lesuren

Leerlingen besteden ten minste 5 modules van 1-3 lesuren, naar wens uit te breiden tot enkele themadagen.

Inzet school   

De lessen worden gegeven door de eigen vakdocenten. De ondersteuning kan worden uitgebreid met enkele gastlessen.

______________________________________________________________________________________

Nascholing

Bij dit lespakket past de nascholing Toekomstdenken voor docenten (3 uur), gegeven door trainers van Stichting Technotrend en de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO).

Meer informatie over deze docententraining.

Interesse?

Wil je dit lespakket ook jouw leerlingen aanbieden? Heb je nog vragen? Neem contact op met het team HAVO-VWO via havo-vwo@stichtingtechnotrend.nl.

 

Meer weten over Nederland 2050 ? Neem contact op!

Neem contact op